Veletrh "Studujte ve Francii"

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Úterý Říjen 24 15:21:57 CEST 2006*Veletrh "Studujte ve Francii !!!"*
*9.11.2006 od 8:30 do 18:30*

Veletrh se bude konat ve c(tvrtek 9. listopadu 2006 od 8.00 do 18.30 hod.
za úc(asti 30 francouzských univerzit a vysokých škol
<http://www.studovatvefrancii.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=57>

Po celý den pr(ednášky
<http://www.studovatvefrancii.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=56> 

o francouzském univerzitním systému a jeho sekcích, o zpu*sobech
financování studia, o živote( ve Francii, atd. ...

Partnerské francouzské podniky pu*sobící v C(eské republice

V Betlémské kapli (viz orientac(ní plánek)

Vstup volný po celý den

Veletrh je urc(en i nefrankofonním zájemcu*m
**
*Be(hem Veletrhu probe(hne soute(ž o autobusové jízdenky do Francie!!! *

Mu*žete se také zúc(astnit pracovních pohovoru* - zapisujte se ZDE
<http://www.studovatvefrancii.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid=66>!!!

Zdroj: http://www.studovatvefrancii.cz/
Daląí informace o konferenci stud-l