Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu - uzávěrka 18. 1. 2023

Milada Menšíková milada.mensikova na matfyz.cuni.cz
Úterý Prosinec 20 17:45:45 CET 2022


Vážení,

Nadace Český literární fond bude opět společně s Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových udělovat Ceny Josefa Hlávky za rok 2022.
Cena je udělována za původní knižní práci z oblasti vědecké a odborné literatury publikovanou v České republice v hodnoceném kalendářním roce,
a to ve čtyřech vědních oblastech:


 *  společenské vědy
 *  vědy o neživé přírodě
 *  vědy o živé přírodě
 *  lékařství

Každá z cen je spojena s odměnou ve výši 50.000 Kč. Ceny jsou udělovány na slavnosti tradičně pořádané v duchu Hlávkova odkazu na zámku v Lužanech u Přeštic.
Do soutěže nebudou přijímány návrhy provázené exempláři knih, které jsou majetkem knihoven.

Návrh na udělení ceny podává rektor univerzity.
Součástí každé nominace je nominovaná publikace a zdůvodnění.

Prosíme proto o zaslání vašich nominací do 18. ledna 2023 na OVZS ve formě:

a)      samotné publikace
b)      max. 1 stránky zdůvodnění nominace (stačí emailem, pro potřeby Kolegia rektora)

Publikace, které se Kolegium rektora rozhodne nenominovat vám budou zaslány zpět.
Nominované publikace budou předány NČLF a ohledně jejich případného vyzvednutí se prosím domluvte s paní Hájkovou z NČLF, tel: 318 522 078, email: hajkova na nclf.cz
Více informací včetně výčtu oceněných naleznete na stránkách Nadace Českého literární fondu<https://nclf.cz/ceny-josefa-hlavky/>.

S pozdravem a přáním hezkého dne

za tým OVZS

--
Mgr. Milada Menšíková
Vedoucí oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551221
www.mff.cuni.cz<http://www.mff.cuni.cz/>
Upozornění:
Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e-mailová zpráva nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu k ničemu nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní odpovědnost Univerzity Karlovy. Obsahuje-li tento e-mail nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte při jeho dalším zpracování (zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR.


------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20221220/8083fdcc/attachment.htm>


Další informace o konferenci ovzs-l