Vyhlášení podzimního kola Fondu mobility 2022/Mobility Fund Autumn Call 2022

Pavlína Tejcová pavlina.tejcova na matfyz.cuni.cz
Pátek Září 16 15:35:33 CEST 2022


Vážení,

dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení podzimního kola Fondu mobility UK 2022. Soutěžní návrhy je možné podávat od 19. září do 23. října 2022 (23.59) prostřednictvím aplikace IS Věda -  https://login-veda.is.cuni.cz/idp/Authn/UserPassword. Do aplikace se přihlaste svým přihlašovacím jménem a heslem svého CASového účtu a dále pokračujte přes PAS (projekty a soutěže). Naleznete zde odkaz na manuál a při zakládání nových žádostí též pokyny k jednotlivým soutěžním kategoriím včetně požadovaných příloh. Podrobné informace k Fondu mobility naleznete na adrese: https://cuni.cz/UK-43.html. Zde věnujte zvýšenou pozornost odkazu na nové Metodické pokyny FM platné od podzimního kola 2022-2, odkazu na Výběrové řízení a dokumenty (https://cuni.cz/UK-247.html) a stejně tak Statutu Fondu mobility Univerzity Karlovy (Opatření rektora č. 33/2018 - https://cuni.cz/UK-9185.html). Priority pro činnost Fondu mobility pro rok 2022 (Opatření rektora č. 52/2021 ) jsou k dispozici zde - https://cuni.cz/UK-11472.html.

Fond mobility poskytuje finanční podporu v maximální výši 50% celkových nákladů na mobilitu, je tedy vyžadována podpora i z jiných zdrojů. Prostředky přidělené z Fondu mobility nelze využít k dofinancování pobytů v rámci programu Erasmus+. Podpora není nároková a je poskytována v následujících kategoriích:

a) Podpora studia na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry - pro studenty v prezenční formě studia
b) Podpora účasti na mezinárodních studijních nebo odborných akcích studentů v zahraničí (netýká se konferencí) - pro studenty v prezenční formě studia
c) Podpora vědeckých nebo výzkumných pobytů v zahraničí - pro studenty v prezenční formě studia a akademické pracovníky s pracovním úvazkem min 0,5
d) Podpora studia zahraničních studentů na UK - je vyžadováno souhlasné stanovisko správce zdroje dofinancování a to buď formou připodepsání vygenerovaného návrhu projektu nebo prostřednictvím emailu
e) Podpora pro zahraniční vysokoškolské nebo vědecké pracovníky přednášející na UK - hostující profesoři - je vyžadováno souhlasné stanovisko správce zdroje dofinancování a to buď formou připodepsání vygenerovaného návrhu projektu nebo prostřednictvím emailu

S přáním příjemného dne,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dear all,

let us inform you about an Autumn Call 2022 of the Mobility Fund of Charles University.  The proposals are to be handed in from September 19 till October 23, 2022 (23.59) as the latest via IS Věda Application Portal - https://login-veda.is.cuni.cz/idp/Authn/UserPassword.  Use your CAS login data, then choose "PAS (Projects and Tenders)" -  in "MENU" - "Project Proposals" - "New Proposal". Basic instructions including required attachments are to be found there. See also the Rector´s Measure no. 33/2018 for more information about the Mobility Fund of Charles University (see https://cuni.cz/UKEN-927.html).

The Mobility Fund may provide a financial support up to a maximum of 50 percent of the individual mobility total costs, therefore a support from other resources is required. The funds allocated from the Mobility Fund cannot be used to co-finance stays within the Erasmus+ programme.  Mobility Fund support is provided in the following categories:

a) Long-term study abroad (1 - 2 semesters) - for students in full time study programmes
b) Study of scientific events abroad (doesn´t include conferences) - for students in full time study programmes
c) Scientific or research stay abroad - for students in full time study programmes and academics with at least half-time employment at the Faculty
d) Promotion of foreign students in UK -  in this case a consent of a co-financing budget administrator is required, either by his/her signature on the printed exported version of the proposal or via email
e) Support for foreign universites or resarch staff lectured at the UK - Vis. Prof. - in this case a consent of a co-financing budget administrator is required, either by his/her signature on the printed exported version of the proposal or via email

Best regards,


Mgr. Pavlína Tejcová
Oddělení pro vědu a zahraniční styky/Research and International Affairs Department
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy/Faculty of Mathematics and Physics, Charles University
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551222

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20220916/e14b8a9e/attachment.htm>


Další informace o konferenci ovzs-l