Sběr kurzů pro virtuální mobilitu a POVIM - ZS 22/23

Milada Menšíková Milada.Mensikova na matfyz.cuni.cz
Pondělí Červen 27 13:39:17 CEST 2022


Vážení,

dovoluji si Vás informovat o vyhlášení Sběru kurzů virtuální mobility a nové výzvy Fondu pro podporu virtuální mobility POVIM pro zimní semestr 2022/2023.

Sběr kurzů virtuální mobilty:

Nově dochází k dělení kurzů pro virtuální mobilitu do tří kategorií:

1)   4EU+ Joint Courses (kategorie 1) - kurzy vytvořené v rámci alianční spolupráce 4EU+ např. edu projektů, které mohou být nabídnuty všem studentům Aliance 4EU+ - nelze žádat o podporu POVIM;
2)   4EU+ Shared Courses (kategorie 2) - kurzy splňující podmínky 4EU+, příslušnost k flagshipu, naplňování klíčových kompetencí, nabízené všem studentům Aliance 4EU+ - lze žádat o podporu POVIM;
3)   Open Courses (kategorie 3) - kurzy otevřené mimo Alianci 4EU+, tj. nesplňující podmínku příslušnosti k flagshipům a naplňování klíčových kompetencí, budou nabídnuty studentům všech partnerských univerzit - lze žádat o podporu POVIM.

Podrobněji ke kategoriím - viz příloha Virtual mobility at CU_categories.pdf

Pro sběr kurzů kategorie 1 a 2 v rámci 4EU+ platí podmínky uvedené v příloze Collection 4EU+ WS 22_23. Všechny požadované informace o kurzech musí být zveřejněny v SIS do 15. července 2022.

Kurzy kategorie 3 je možné je zveřejnit a nabízet kdykoli během roku, ale v případě, že se s nimi chcete ucházet o podporu POVIM, musejí být v SIS zadané s kompletními sylaby do 15. července 2022.

Sběr všech kurzů se provádí zadáním kurzu VM přímo do SIS, a sice volbou kategorie Virtuální mobilita do 15. července 2022. (viz obrázek 1, str. 3 přílohy Collection 4EU+ WS 22_23).


_______________
Postup pro podání žádosti o podporu POVIM:

o podporu mohou žádat akademičtí pracovníci, kteří budou v ZS 22/23 vyučovat kurz kategorie 2 a 3, a administrativní pracovníci zajišťující chod kurzů VM v následující výši:

1.      15.000 Kč pro akademického pracovníka v případě vzniku nového kurzu otevřeného pro VM,
2.      7.500 Kč pro akademického pracovníka pro údržbu již existujícího kurzu otevřeného pro VM,
3.      7.500 Kč pro administrativního pracovníka za management kurzů otevřených pro VM na UK (za FF UK bude podávat ZO).
Upozorňujeme, že došlo ke změně výše podpory, která je uvedena v hrubé mzdě. Zároveň došlo ke specifikaci pravidel, která jsou k dispozici také na webu UK<https://cuni.cz/UK-240.html>.

Žádosti o podporu čitelně vyplněné a podepsané osobou, které má být podpora určena, zasílejte na předepsaném formuláři (viz příloha POVIM application form)
na e-mail: milada.mensikova na matfyz.cuni.cz do 10. července 2022.

Žádosti, které budou podány po 10.7.2022 nebo nebudou obsahovat všechny požadované náležitosti budou z výběrového řízení automaticky vyřazeny, stejně tak i žádosti ke kurzům, které nebudou do 15.7.2022 zadány v SIS s kompletními sylaby.

V případě dalších dotazů se prosím obracejte na kolegyni Vosejpkovou: tereza.vosejpkova na ruk.cuni.cz<mailto:tereza.vosejpkova na ruk.cuni.cz>


S pozdravem

za tým OVZS

--
Mgr. Milada Menšíková
Vedoucí oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551221
www.mff.cuni.cz<http://www.mff.cuni.cz/>
Upozornění:
Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e-mailová zpráva nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu k ničemu nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní odpovědnost Univerzity Karlovy. Obsahuje-li tento e-mail nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte při jeho dalším zpracování (zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR.


------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20220627/3dff4a88/attachment-0001.htm>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Call for POVIM_WS_22_23_signed.pdf
Type: application/pdf
Size: 43260 bytes
Desc: Call for POVIM_WS_22_23_signed.pdf
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20220627/3dff4a88/attachment-0003.pdf>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Collection 4EU+ WS 22_23.pdf
Type: application/pdf
Size: 630180 bytes
Desc: Collection 4EU+ WS 22_23.pdf
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20220627/3dff4a88/attachment-0004.pdf>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: POVIM application form.docx
Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Size: 74602 bytes
Desc: POVIM application form.docx
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20220627/3dff4a88/attachment-0001.bin>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Virtual mobility at CU_categories.pdf
Type: application/pdf
Size: 478199 bytes
Desc: Virtual mobility at CU_categories.pdf
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20220627/3dff4a88/attachment-0005.pdf>


Další informace o konferenci ovzs-l