Výzva RUKu k podávání návrhů Erasmus+ projektů BIP (Blended Intensive Programmes/Kombinované intenzivní programy)

Pavlína Tejcová tejcova na dekanat.mff.cuni.cz
Pátek Květen 6 15:25:02 CEST 2022


Vážení,

dovolujeme si Vás informovat o výzvě RUKu k podávání návrhů projektů BIP 
(*Blended Intensive Programmes/Kombinované intenzivní program**y*), nové 
aktivitě programu *Erasmus+*, který je součástí KA131 - Projektů mobilit 
pro VŠ studenty a zaměstnance. *Interní termín* pro odevzdání návrhů 
projektů (viz příloha) je na OVZS nastaven na*29. 5. 2022*, včetně 
souhlasného stanoviska vedoucího pracoviště a sekčního proděkana (formou 
připodepsání či vyjádřením souhlasu prostřednictvím emailu)

Jedná se o krátkodobé intenzivní programy, které využívají inovativní 
způsoby výuky a kombinují fyzickou a virtuální aktivitu:

 * připravovat a realizovat je musí nejméně 3 vysokoškolské instituce
  (držitelé ECHE) minimálně ze 3 různých programových zemí.
  Prostřednictvím této výzvy se podávají jen návrhy projektů, kde bude
  UK vystupovat v roli koordinátora, přijímající instituce.
 * fyzická aktivita 5 - 30 dní, musí se uskutečnit v zemi přijímající
  VŠ instituce, tedy v ČR
 * povinná virtuální aktivita - délka není specifikována, online
 * BIP by měl být přidanou hodnotou ke stávajícím kurzům, studenti musí
  získat min. 3 kredity, např. letní školy, terénní exkurze, terénní
  výzkumy, projekty umělecké a tvůrčí činnosti, společné projekty či
  intenzivní kurzy v menším počtu studentů
 * v aktuální výzvě celkem 1 BIP pro MFF UK jako koordinátora,
  přijímající instituci při 15 zahraničních účastnících z progr. zemí
  (studentech, zaměstnancích) , termín uskutečnění nejpozději do
  31.10.2023
 * finanční příspěvek na organizaci mobilit je 400 Eur/zahr. účastník.
  Jedná se o příspěvek na organizaci programu - pronájem prostor a
  vybavení, odměny pro lektory BIP... Zahr. účastníci BIPu jsou
  hrazeni ze zdrojů vysílající instituce, jako u klasického Erasmu,
  domácí účastníci jsou hrazeni z vlastních zdrojů

Podrobnější informace k programu jsou k dispozici zde: 
https://www.youtube.com/watch?v=Yoai0Ac3ifA a 
https://www.dzs.cz/sites/default/files/2021-04/07_Kombinovan%C3%A9%20intenzivn%C3%AD%20programy%20%281%29.pdf

S přáním příjemného dne,

-- 
Mgr. Pavlína Tejcová
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2

Upozornění:
Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e-mailová zpráva nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu k ničemu nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní odpovědnost Univerzity Karlovy. Obsahuje-li tento e-mail nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte při jeho dalším zpracování (zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR.


------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20220506/0ae3e36b/attachment-0001.htm>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: BIP_Formular_navrh_projektu.docx
Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Size: 24914 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20220506/0ae3e36b/attachment-0002.bin>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: BIP_Formular_navrh_projektu.docx
Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Size: 26056 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20220506/0ae3e36b/attachment-0003.bin>


Další informace o konferenci ovzs-l