Akademická informační agentura (AIA): Stipendia na základě mezinárodních smluv

Pavlína Tejcová tejcova na dekanat.mff.cuni.cz
Úterý Duben 12 09:50:51 CEST 2022


Vážení,

dovolujeme si Vám předat k přímému využití několik stipendijních nabídek 
ze strany Akademické informační agentury (AIA):

 *

  *Německo, DAAD – krátkodobé pobyty pro studenty, absolventy, VŠ
  učitele a vědecké pracovníky*

DAAD nabízístipendia ke krátkodobým pobytům v Německudvakrát do 
roka.Žádosti k pobytům se začátkem v období od prosince 2022 do května 
2023 je možné podat do *2. května *přes *online portál DAAD*.**Počet 
stipendijních míst není stanoven. Přehled nabídek naleznete*zde* 
<https://www.dzs.cz/vyhledavac-stipendii/akademicka-informacni-agentura?f%5B0%5D=scholarship_type%3A44&f%5B1%5D=scholarships_country%3A9>. 
Podrobné informace jsou k dispozici pod níže uvedenými odkazy na 
stránkách DAAD.

V rámci nabídky krátkodobých pobytů DAAD poskytuje *absolventům MSP, 
doktorandům a postdoktorandům*stipendia pro *krátké výzkumné pobyty* 
<https://www.daad.cz/cs/najit-stipendium/databaze-stipendii/?type=a&origin=16&subjectgroup=0&q=0&status=2&page=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=1&detail_to_show=50015434>v délce 
1 až 6 měsíců.

*VŠ učitelé a vědečtí pracovníci *se mohou ucházet o pobyty v délce do 3 
měsíců:

·*Výzkumné pobyty pro akademické a vědecké pracovníky* 
<https://www.daad.cz/cs/najit-stipendium/databaze-stipendii/?type=a&origin=16&subjectgroup=0&q=0&status=5&page=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=1&detail_to_show=50015456>*__*

·*Pracovní pobyty pro VŠ učitele uměleckých oborů a architektury* 
<https://www.daad.cz/cs/najit-stipendium/databaze-stipendii/?type=a&origin=16&subjectgroup=0&q=0&status=5&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=2&detail_to_show=50110016>*__*

·*Bilaterální výměnu akademiků a vědeckých pracovníků* 
<https://www.daad.cz/cs/najit-stipendium/databaze-stipendii/?type=a&origin=16&subjectgroup=0&q=0&status=5&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=1&detail_to_show=50015508>*__*

DAAD umožňuje získat stipendium opakovaně,***bývalí stipendisté 
DAAD***(alumni) mohou žádat o *nová stipendia DAAD* 
<https://www.daad.cz/cs/najit-stipendium/databaze-stipendii/?type=a&origin=16&subjectgroup=0&q=0&status=2&page=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=1&detail_to_show=50015492>jednou 
za 3 roky.

 *

  *Bilaterální spolupráce: Estonsko*

Ministerstvo školství a výzkumu Estonska a estonský Education and Youth 
Board nabízí studentům VŠ stipendia na *letní a zimní školy* 
<https://www.dzs.cz/vyhledavac-stipendii/akademicka-informacni-agentura?f%5B0%5D=scholarship_type%3A44&f%5B1%5D=scholarships_country%3A135>v 
délce 1 až 4 týdny a *akademickým pracovníkům stipendia na výzkumné a 
přednáškové pobyty* 
<https://www.dzs.cz/vyhledavac-stipendii/akademicka-informacni-agentura?f%5B0%5D=scholarship_type%3A44&f%5B1%5D=scholarships_country%3A135>v 
trvání od několika dnů do 10 měsíců.

Přihlášky se podávají přímo do online systému Education and Youth 
Boardnejpozději *do 1. května*. Stručný přehled naleznete *zde* 
<https://www.dzs.cz/sites/default/files/2022-03/Estonsko_Flyer_Scholarship_offer_22-23.pdf>.Bližší 
informace jsou k dispozici na webu iniciativy *Study in Estonia* 
<https://www.studyinestonia.ee/study/scholarships/scholarships-short-courses>.*__*

 *

  *Bilaterální spolupráce: Polsko **– studijní pobyty & pobyty pro
  akademické pracovníky*

Vzhledem k tomu, že v původním termínu nebyla obsazena všechna 
stipendijní místa určená pro ČR, MŠMT umožní zájemcům dodatečné podání 
žádostí. Termín je *prodloužen do 13. dubna*s tím, že pokud se volná 
kapacita naplní před tímto datem, rozhodne pořadí doručených 
žádostí.**Více informací naleznete *zde* 
<https://www.dzs.cz/vyhledavac-stipendii/akademicka-informacni-agentura?f%5B0%5D=scholarship_type%3A44&f%5B1%5D=scholarships_country%3A10&f%5B2%5D=scholarships_date%3A2022>.


Následující nabídky jsou určeny jen *studentům: *

**

 *

  *Vlámsko (Belgie) – stipendijní program Master Mind Scholarships
  *

Vlámské Ministerstvo školství nabízí výjimečným studentům z celého světa 
*stipendia k navazujícímu magisterskému studiu ve Vlámsku a v Bruselu. 
*Součástí stipendia je grant ve výši 8 400 € a prominutí školného na 
akademický rok. Držiteli stipendia může být účtován administrativní 
poplatek. Grant se vyplácí ve splátkách, pokrývá náklady na ubytování, 
pojištění a životní náklady. V případě zájmu je nejprve nutné podat 
žádost na jednu z vlámských institucí 
<https://www.studyinflanders.be/scholarships/master-mind-scholarships/host-institutions>zapojených 
do stipendijního programu *Master Mind Scholarships*.

Podrobnější informace ohledně stipendia a procesu podání žádosti 
naleznete na stránkách *Studyinflanders.be* 
<https://www.studyinflanders.be/scholarships/master-mind-scholarships/how-to-apply>. 
Termín pro podání žádostí je *29. dubna*.

 *

  *Jižní Korea – DUO-Korea 2022 Fellowship Program*

I v příštím akademickém roce pokračuje program *DUO-Korea Fellowship 
Program*, který umožňuje výměnné pobyty VŠ studentů mezi Jižní Koreou a 
zeměmi EU.

Mezi příslušnými vysokými školami musí být v rámci tohoto programu 
uzavřena dohoda o dvoustranné spolupráci. Každý účastník výměny musí mít 
příslib přijetí od partnerské školy. Žádost o uskutečnění obou výměnných 
pobytů musí po vzájemné dohodě obou vysokých škol předložit 
*sekretariátu programu ASEM-DUO*korejská vysoká škola.

Uzávěrka přijímání žádostí na akademický rok 2022/2023 je *19. května*. 
Více informací naleznete *_zde 
<https://www.dzs.cz/vyhledavac-stipendii/akademicka-informacni-agentura?f%5B0%5D=scholarship_type%3A163&f%5B1%5D=scholarships_country%3A138&f%5B2%5D=scholarships_date%3A2022>_*.


S přáním příjemného dne,

Mgr. Pavlína Tejcová
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2

Upozornění:
Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e-mailová zpráva nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu k ničemu nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní odpovědnost Univerzity Karlovy. Obsahuje-li tento e-mail nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte při jeho dalším zpracování (zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR.------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20220412/b5e8bca4/attachment-0001.htm>


Další informace o konferenci ovzs-l