Podpora internacionalizace na UK (POINT) - otevření aplikace pro kolo 2022-1 od 1.-30.4.2022/POINT Spring Call 2022-1 (1.4.-30.4.2022) - Support for the Internationalization at Charles University

Pavlína Tejcová tejcova na dekanat.mff.cuni.cz
Pátek Duben 1 15:10:22 CEST 2022


Vážení,

dovolujeme si Vás informovat, že**dnes byla otevřena aplikace pro 
vkládání žádostí do jarního kola soutěže*Podpora internacionalizace na 
UK (POINT)*. *Ukončení* vkládání žádostí je nastaveno na *30. 4. 2022 
*(23.59). Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím online 
aplikace informačního systému IS Věda - modul PAS**(projekty a soutěže) 
na adrese: https://login-veda.is.cuni.cz/idp/Authn/UserPassword. Do 
aplikace se žadatel přihlásí svým přihlašovacím jménem a heslem svého 
CASového účtu.

O finanční podporu se můžete ucházet v následujících kategoriích:

 * *POINT/Ai/2022-1 Podpora zahraniční mobility studentů - krátkodobé
  pobyty: *max. 3 týdny*
  *
 * *POINT/Aii/2022-1 Podpora mezinárodních aktivit - krátkodobé akce:
  *výjezdy akademických pracovníků a studentských zástupců fakulty na
  jednání v rámci mezinárodních univerzitních sítí (jako např.
  Coimbra, LERU, UNICA, Europaeum apod.) či krátkodobé výjezdy
  akademických pracovníků za účelem přípravy mezinárodních projektů
 * *POINT/Bi/2022-1 Podpora organizace mezinárodních letních škol a
  jiných mimokurikulárních akcí nehospodářské podoby: *v tomto případě
  je na OVZS nastaven *interní termín* *25. 4. 2022 *-**k zaslání
  vygenerované žádosti, včetně požadovaných příloh, odsouhlasené ved.
  prac. a sekčním proděkanem (formou připodepsání či vyjádřením
  souhlasu prostřednictvím emailu)*
  *

V tomto kole bude též umožněno žádat si o finanční příspěvek na podporu 
krátkodobých virtuálních mobilit (týká se kategorií Ai a Aii). 
Podrobnější informace k programu "Podpora internacionalizace na 
Univerzitě Karlově" jsou k dispozici na univerzitních stránkách na 
adrese: https://cuni.cz/UK-9030.html a v Opatření rektora č. 10/2020, 
které naleznete na adrese: https://cuni.cz/UK-10356.html

S přáním příjemného dne,

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dear All,

let us inform you about a *Spring Call 2022 of the POINT* programme 
(Support for the Internationalization at Charles University). The 
proposals are to be handed in from April 1 *till April, 30*, 2022 
(23.59) as the latest via IS Věda Application Portal - 
https://is.cuni.cz/veda/portal/dashboard. Use your CAS login data, then 
choose "Enter the PAS (projects and tenders)" - in "MENU" - "Project 
Proposals" - "New Proposal". Basic instructions including required 
attachments are to be found there.

POINT support is provided in the following categories:*
*

 * *POINT/Ai/2022-1 Supporting student mobility abroad - short-term
  stays: *maximum duration of three weeks
 * *POINT/Aii/2022-1 Supporting international activities - short-term
  actions: *trips for academic staff members and student
  representatives of the faculty for actions within the international
  university networks (such as Coimbra, LERU, UNICA, Europaeum, etc.)
  or short-term trips of academic staff members for preparing
  international projects
 * *POINT/Bi/2022-1 Support for the organization of international
  summer schools of a non-economic nature: *An*internal deadline *is
  set for this category -*April 25, 2022. *All required documents (an
  exported version of the proposal together with attachments) are to
  be handed over to the Research and International Affairs Department
  (OVZS). A consent of the Head of your Department and Section
  Vice-Dean with the proposal is also required (his/her signature on
  the exported printed version of the proposal or via email)***
  ** *

Financial support might be provided for a short term virtual mobility as 
well within this Call (regarding categories Ai and Aii). Basic 
information about the programme are to be found at the following 
address: https://cuni.cz/UKEN-924.html. See also the Rector´s Measure 
no. 10/2020 for more details (https://cuni.cz/UKEN-888.html)

Best regards,

Mgr. Pavlína Tejcová
Oddělení pro vědu a zahraniční styky/Research and International Affairs Department
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy/Faculty of Mathematics and Physics
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551222

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20220401/0544e2ea/attachment.htm>


Další informace o konferenci ovzs-l