Vyhlášení 6. kola soutěže Primus + žádosti o prodloužení projektů z 3. kola

Milada Menšíková mensikova na dekanat.mff.cuni.cz
Pondělí Březen 29 21:46:19 CEST 2021


Vážení,

dovolujeme si upozornit na vyhlášení *6. kola soutěže Primus*, které se 
řídí *Zásadami *schválenými Vědeckou radou UK obsaženými v novém 
*opatření rektora č. 55/2020*, k dispozici na:
https://cuni.cz/UK-10882.html

„Vyhlášení 6. kola soutěže Primus“  opatřením rektora č.  56/2020 je k 
dispozici na:
https://cuni.cz/UK-10883.html

*Soutěžní návrhy* je možné podávat až *do 20. dubna 2021* 
*prostřednictvím webové aplikace na adrese: http://veda.is.cuni.cz.*
(Doporučujeme použití nejnovějších verzí prohlížečů Chrome či Mozilla 
Firefox.)

*Navrhovatelé bez přístupu do Informačního systému UK* mohou nejpozději 
*do 9. dubna 2021 požádat o přístup* do aplikace prostřednictvím 
registračního formuláře, který je zveřejněn na webových stránkách 
programu Primus na:
https://cuni.cz/UK-9587.html
resp. na: https://verso.is.cuni.cz/fcgi/verso.fpl/fname/vav_zadost_pristup

Upozorňujeme, že *nově* je třeba, aby předkladatelé stáhli a vyplnili 
své *CV do předepsaného formuláře*, a následně jej vložili mezi přílohy 
na kartě hlavního řešitele v těle soutěžního návrhu.

Návrhy lze plánovat na *d**obu řešení od 1. rok max. na 4 roky*, pokud 
si zvolí řešitel kratší období, *nepůjde již prodloužit*, jako tomu bylo 
v předchozích letech.

Zároveň  si vás dovolujeme požádat před finalizací návrhu o *zaslání 
návrhu vygenerovaného z aplikace vedoucímu katedry a sekčnímu 
proděkanovi *(vzhledem ke spolufinancování projektu fakultou je potřeba, 
aby s podávaným návrhem souhlasili, především s rozpočtem návrhu) *a 
následně zajistit jejich souhlasná stanoviska - vzhledem k situaci nám 
postačí výše uvedené souhlasy zaslat emailem na:**

**mensikova na dekanat.mff.cuni.cz**
**
**nejpozději do 16. dubna 2020!*

*Podrobnosti k žádostem o **prodloužení projektů 3. kola soutěže Primus* 
jsou obsaženy v *opatření rektora č. 53/2020*, které je k dispozici na: 
https://cuni.cz/UK-10876.html


Podrobnější informace k soutěži Primus jsou k dispozici na: 
https://cuni.cz/UK-7545.html


S pozdravem a přáním hezkého dne

Milada Menšíková
-- 
Mgr. Milada Menšíková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551221

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20210329/5c451fd6/attachment-0001.htm>


Další informace o konferenci ovzs-l