Výzvy v rámci 4EU+: vzdělávací projekty a minigranty

Pavlína Tejcová tejcova na dekanat.mff.cuni.cz
Pátek Leden 22 11:05:08 CET 2021


Vážení,

dovolujeme si Vám předat informaci o otevření dvou výzev v rámci Aliance 
4EU+:

  * 2. ročníku *společných vzdělávacích projektů v rámci Aliance 4EU+*

  * 3. ročníku *4EU+ minigrantů* Univerzity Karlovy na podporu alianční
    spolupráce ve vědě a výzkumu

Deadline pro podání žádostí do obou výzev je *1. března 2021. 
*Projektové týmy musí být složené z akademiků z alespoň tří aliančních 
univerzit (Univerzita Karlova, Heidelberg Universität 
<https://www.uni-heidelberg.de/en>, Sorbonne Université 
<http://www.sorbonne-universite.fr/en>, Uniwersytet Warszawski, 
<http://en.uw.edu.pl/> Università degli Studi di Milano 
<https://www.unimi.it/en/node/2> a Københavns Universitet 
<https://www.ku.dk/english/>). Tematicky musí projekty spadat do jednoho 
ze čtyř 4EU+ Flagshipů <https://4euplus.eu/4EU-35.html>.Podání žádostí 
do obou výzev jedním týmem není formálně vyloučeno, musí být ale řádně 
odůvodněno a finanční prostředky nesmí být použity na tytéž aktivity.Pro 
hledání partnerů na ostatních 4EU+ univerzitách lze využít sekci „Search 
for partners“ na 4EU+ Sharepointu, návod je dispozici zde 
<https://4euplus.eu/4EU-190-version1-4eusharepoint_search_for_partners.pdf>.

Veškeré informace o výzvě pro*vzdělávací projekty* jsou k dispozici na 
stránkách 4EU+: https://4euplus.eu/4EU-190.html. Projektová žádost se 
podává prostřednictvím online formuláře a před podáním návrhu žadatelům 
se doporučuje kontaktovat Evropské centrum (4euplus na cuni.cz 
<mailto:4euplus na cuni.cz>). Tato nabídka je určena k přímému využití.

Detailnější informace o *minigrantech* budou zveřejněny na následující 
adrese: https://ec.cuni.cz/EC-139.html. Oproti předcházejícím ročníkům 
se žádost podává též prostřednictvím online formuláře. Případné zájemce 
před jejím podáním požádáme o zaslání finální podoby žádosti včetně 
všech požadovaných příloh na OVZS, a to do *25. února 2021,* včetně 
souhlasných stanovisek vedoucího pracoviště a sekčního proděkana 
(dostačující prostřednictvím emailu).

Na závěr ještě připojujeme upozornění na možnost podat návrh na 
příspěvek na sorbonnský /Science and Culture Festival/ („Imagining the 
future“), který se bude konat ve dne 3. - 6. června 2021. Veškeré 
informace naleznete zde 
<https://4euplus.eu/4EU-26-version1-english_les_festives_de_sorbonne_universite_2021_aap_up.pdf>.

S přáním příjemného dne,


Mgr. Pavlína Tejcová
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551222

Upozornění:
Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e-mailová zpráva nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu k ničemu nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní odpovědnost Univerzity Karlovy. Obsahuje-li tento e-mail nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte při jeho dalším zpracování (zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR.------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20210122/281b1c46/attachment.htm>


Další informace o konferenci ovzs-l