Soutěže GAČR - opětovné vyhlášení & interní termín OVZS MFF UK

Milada Menšíková mensikova na dekanat.mff.cuni.cz
Pondělí Březen 23 18:06:22 CET 2020


Vážení,

dovolujeme si Vás informovat o avizovaném opětovném vyhlášení (k 21. 3. 
2020) soutěží GAČR na *podporu standardních, JUNIOR STAR, EXPRO a 
mezinárodních projektů* s předpokládaným počátkem řešení v roce 2021 - 
viz aktuality GAČR na:
https://gacr.cz/aktuality/

Podmínky ZD projektů zůstávají zachovány z předchozího vyhlášení, stejně 
tak zůstaly ponechány příp. již rozpracované návrhy projektů v GRIS.

*Definitivní návrhy projektů *(pdf FINAL) vypracované v souladu se 
zadávací dokumentací (viz http://www.gacr.cz/) na formulářích webové 
aplikace GA ČR a vygenerované aplikací (bez příloh) jako soubor ve 
formátu PDF po zaškrtnutí volby „byla zkontrolována úplnost a správnost 
údajů“ a označené vodotiskem FINAL, s názvem obsahujícím znaky „_CZ_f.pdf“

*zasílejte nejpozději do 24. dubna 2020 výhradně na adresu:**
**
**granty na dekanat.mff.cuni.cz**
*
*Zároveň je třeba, aby navrhovatel předal na oddělení pro vědu a 
zahr.**styky první stránku návrhu v tištěné podobě s jeho podpisem 
stvrzujícím**pravdivost a správnost údajů uvedených v návrhu projektu 
včetně údajů**poskytnutých spolunavrhovateli a s podpisy vedoucího 
pracoviště a**příslušného sekčního proděkana stvrzujícími souhlas s 
řešením projektu**na pracovišti a sekci (a s příp. závazky z projektu 
vyplývajícími)**v případě jeho přijetí.*

*Pro návrhy *projektů, na kterých je*MFF UK spolunavrhovatelem 
*rovněž*platí,* že*finální verzi návrhu v el. podobě spoluřešitel zasílá 
na**adresu granty na dekanat.mff.cuni.cz a na OVZS *předává*první stránku 
návrhu* v tištěné podobě *s podpisem vedoucího pracoviště a sekčního 
proděkana**MFF nejpozději do 4. května 2020.*

*OVZS děkuje všem*, kteří se *z**účastnili předchozího průzkumu* 
očekávaných Vámi podávaných návrhů do soutěže GAČR *prostřednictvím 
DOODLE* formuláře.

S pozdravy a přáním všeho dobrého

za tým OVZS


Milada Menšíková-- 
Mgr. Milada Menšíková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551221


------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20200323/dc764efe/attachment.htm>


Další informace o konferenci ovzs-l