Soutěže GAČR - důležité - zrušení a vyhlášení nové soutěže!

Milada Menšíková mensikova na dekanat.mff.cuni.cz
Středa Březen 18 16:25:38 CET 2020


Vážení,

dovoluji si Vám zaslat odkaz na důležitou informaci k vyhlášeným 
soutěžím GA ČR, které byly zrušeny a budou znovu vyhlášeny.
*Podmínky nově vyhlašovaných veřejných soutěží* ve výzkumu, vývoji a 
inovacích*budou identické* s těmi, k jejichž zrušení došlo. Grantová 
agentura tímto krokem vychází vstříc žádosti velké části vědecké 
veřejnosti a zajistí přitom zákonné *prodloužení soutěžní lhůty* pro 
podávání návrhů projektů *do 4. 5. 2020*, které by za současného znění 
zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací nebylo jinak 
možné.

  Celý text k dispozici na:

https://gacr.cz/sdeleni-predsednictva/


Vzhledem k výše uvedenému*si Vás dovolujeme požádat o vyplnění 
informativního formuláře DOODLE* *pro* *stanovení nového interního 
termínu OVZS* a odhadu očekávaných Vámi podávaných návrhů do soutěže 
GAČR *nejpozději do 22. 3. 2020 na:*

https://doodle.com/poll/vvbeg6d5gmq5q5v9

Předem děkujeme za pochopení a spolupráci.

S pozdravy a přáním hezkého dne

Milada Menšíková

____________________________________________
Mgr. Milada Menšíková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551221
email: mensikova na dekanat.mff.cuni.cz

Upozornění: Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato
e-mailová zpráva nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato
zpráva ani její přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu k ničemu
nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření
smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným
právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá
předsmluvní odpovědnost Univerzity Karlovy. Obsahuje-li tento e-mail
nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte při jeho dalším
zpracování (zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského
nařízení GDPR.

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20200318/42462ee3/attachment.htm>


Další informace o konferenci ovzs-l