Projekty řešené v rámci spolupráce ČR s SÚJV Dubna

Pavlína Tejcová tejcova na dekanat.mff.cuni.cz
Pátek Říjen 25 13:15:08 CEST 2019


Vážení,

dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení soutěže na podporu společných 
výzkumných a vzdělávacích projektů se Spojeným ústavem jaderných výzkumů 
*(SÚJV) v Dubně* - Granty zplnomocného představitele vlády ČR v SUJV a 
Projekty 3+3.

Texty výzev včetně požadovaných dokumentů a podrobnějších informací jsou 
k dispozici na:
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-zadosti-na-granty-zplnomocneneho
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-zadosti-na-projekty-resene-ve-spolupraci-s

Interní termín pro zaslání žádostí je na OVZS MFF UK stanoven na *22. 
listopadu 2019*. Návrh projetku musí být schválen (připodepsán) vedoucím 
pracoviště a sekčním proděkanem.**

S přáním příjemného dne,

Mgr. Pavlína Tejcová
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2

Upozornění:
Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e-mailová zpráva nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu k ničemu nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní odpovědnost Univerzity Karlovy. Obsahuje-li tento e-mail nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte při jeho dalším zpracování (zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR.>

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20191025/1a6c3d79/attachment.htm>


Další informace o konferenci ovzs-l