Dodatečné výběrové řízení Fulbright Specialist - uzávěrka 30.11. 2019

Pavlína Tejcová tejcova na dekanat.mff.cuni.cz
Pondělí Říjen 14 16:10:16 CEST 2019


Vážení,

dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení dodatečného výběrového řízení 
programu *Fulbright Specialist*. Uzávěrka je *30. listopadu 2019*. 
Program je navržen pro *krátkodobé pobyty amerických odborníků* v 
rozsahu 14-42 dnů, které se uskuteční v kalendářním roce 2020 (od března 
2020). Je primárně určen k navázaní nových kontaktů a spolupráce 
(nikoliv tedy k pozvání odborníka, s nímž dlouhodobě spolupracujete, 
publikujete apod.) Taktéž není určen k individuální výzkumné práci, ale 
především na výuku, inovaci kurikula, studijních plánů, metodologie, a 
další.

Náklady na pobyt: cestu a honorář hradí americká strana, hostitelská 
instituce zajišťuje ubytování (vhodné je i univerzitní ubytovací 
zařízení) a stravné (25 USD/den).

Detailní informace o programu, on-line přihlášku a instrukce naleznete 
na: 
https://www.fulbright.cz/pro-skoly-a-univerzity/hostovani-americkych-akademiku/. 
Kontaktní osobou je Kateřina Kloubová (kloubova na fulbright.cz 
<mailto:kloubova na fulbright.cz>).

S přáním příjemného dne,

Mgr. Pavlína Tejcová
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2

Upozornění:
Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e-mailová zpráva nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu k ničemu nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní odpovědnost Univerzity Karlovy. Obsahuje-li tento e-mail nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte při jeho dalším zpracování (zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR.


------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20191014/71d57919/attachment.htm>


Další informace o konferenci ovzs-l