Fwd: Projekty AKTION Česká republika – Rakousko - 6.9.2019

Anděla Michálková michalkova na dekanat.mff.cuni.cz
Středa Srpen 28 12:58:27 CEST 2019


Dobrý den,

dovoluji si Vám předat informaci z rektorátu, o možnosti podat projekt 
AKTION Česká republika - Rakousko.

Návrh se bude podávat hromadně za celou fakultu, prosím proto o zaslání 
jednotlivých návrhů na Oddělení pro vědu a zahraniční styky do *4.9.2019. *

Veškeré informace jsou dostupné na odkazech v mailu níže.

A. Michálková

Ing. Anděla Michálková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551220-------- Původní zpráva --------
Předmět: 	Projekty AKTION Česká republika – Rakousko - 6.9.2019
Datum: 	Wed, 28 Aug 2019 09:55:05 +0000
Od: 	Faifrová Dita <dita.faifrova na ruk.cuni.cz>Dobrý den,

ráda bych připomněla blížící se termín pro řešitele projektů *AKTION 
Česká republika – Rakousko**. *

**

Prosím nejpozději do *6.9. 2019* o zaslání návrhu projektů na *rektorát 
UK* dle informací na webu DZS (přes elektronickou spisovou sluľbu n. 
mailem – fakulty nenapojené na ESS). Je potřeba zaslat kompletní 
společný návrh projektů spolupráce s rakouskou stranou v jednom PDF 
souboru. Na návrhu jednotlivých projektů stačí podpis *děkana příslušné 
fakulty, není tedy nutný podpis rektora UK.*

*Pokyny pro sestavení návrhů projektů, včetně jejich financování a 
ukončení pro rok 2019:**
*https://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/pokyny-pro-projekty-d/

*Formulář:*

https://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/formular/

*MŠMT -Výzva č. 5:*

http://www.msmt.cz/file/49733/

Prosím Vás o předání této informace akademikům z Vašich fakult.

Předem  Vám děkuji

S pozdravem

Mgr. Dita Faifrová

Univerzita Karlova

Odbor zahraničních vztahů

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1

Tel.: (00420) 224 491 303

E-mail: dita.faifrova na ruk.cuni.cz <mailto:dita.faifrova na ruk.cuni.cz>

http://www.cuni.cz <http://www.cuni.cz/>

Mgr. Dita Faifrová

Charles University

International Relations Office

Ovocný trh 560/5

116 36 Prague 1

Phone: (00420) 224 491 303

E-mail: dita.faifrova na ruk.cuni.cz <mailto:dita.faifrova na ruk.cuni.cz>

http://www.cuni.cz <http://www.cuni.cz/>

/Upozornění: /

/Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e-mailová zpráva 
nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její 
přílohy v µádném ohledu Univerzitu Karlovu k ničemu nezavazují. Text 
této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani 
přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním 
jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní 
odpovědnost Univerzity Karlovy. Obsahuje-li tento e-mail nebo některá z 
jeho příloh osobní údaje, dbejte při jeho dal±ím zpracování (zejména při 
archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR. /

//

/Disclaimer: /

/If not expressly stated otherwise, this e-mail message (including any 
attached files) is intended purely for informational purposes and does 
not represent a binding agreement on the part of Charles University. The 
text of this message and its attachments cannot be considered as a 
proposal to conclude a contract, nor the acceptance of a proposal to 
conclude a contract, nor any other legal act leading to concluding any 
contract; nor does it create any pre-contractual liability on the part 
of Charles University. If this e-mail or any of its attachments contains 
personal data, please be aware of data processing (particularly document 
management and archival policy) in accordance with Regulation (EU) 
2016/679 of the European Parliament and of the Council on GDPR. /------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20190828/f33b5134/attachment.htm>


Další informace o konferenci ovzs-l