Fwd: Stipendia na základě mezinárodních smluv - Německo DAAD, uzávěrka 30. 4. 2019

Anděla Michálková michalkova na dekanat.mff.cuni.cz
Pátek Březen 29 09:50:54 CET 2019


Dobrý den,

dovolujeme si Vám předat informaci o stipendijní nabídce do Německa, 
kterou poskytuje Německá akademická výměnná služba. Jedná se o nabídku 
jak pro studenty (doktorandy), tak vědce, výzkumné pracovníky i učitele.
Veškeré informace naleznete v mailu níže.

OVZS

Ing. Anděla Michálková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551220-------- Původní zpráva --------
Předmět: 	Stipendia na základě mezinárodních smluv - Německo DAAD, 
uzávěrka 30. 4. 2019
Datum: 	Thu, 28 Mar 2019 09:41:17 +0000
Od: 	Borovanská Sabine <sabine.borovanska na dzs.cz>
Komu: 	aia <aia na dzs.cz>Vážná paní, vážený pane,

z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR si Vás 
dovolujeme upozornit na stipendijní nabídku do Německa.

Německá akademická výměnná služba 
<https://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=29>**(*DAAD*) 
přijímá do *30. dubna 2019* žádosti

o výzkumná stipendia pro studenty DSP a mladé vědce,

o stipendia na výzkumné pobyty pro VŠ učitele a vědce,

pro bilaterální výměnu vědců,

pro pracovní pobyty pro VŠ učitele v oborech *architektura a umění*,

nová pozvání pro bývalé stipendisty a

studijní cesty skupin studentů do Německa (termín 1. května).

Přihlášky se podávají elektronicky do portálu DAAD 
<https://dzs.us17.list-manage.com/track/click?u=db670f11352f820f1cfd08fd7&id=110f91f665&e=91e6e6e2d0>, 
v tištěné verzi spolu s Návrhem na vyslání/Žádostí o přiznání stipendia 
<https://dzs.us17.list-manage.com/track/click?u=db670f11352f820f1cfd08fd7&id=7deb8888b1&e=91e6e6e2d0>do 
sídla AIA (Akademická informační agentura, Dům zahraniční spolupráce, Na 
Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).

Prosíme Vás o předání těchto informací případným zájemcům na Vaší 
univerzitě a děkujeme za spolupráci.

S přáním hezkého dne,

Sabine Borovanská

**

*Sabine Borovanská, M.A.*

/Odborná referentka
*Akademická informační agentura* *(AIA)* /

/Oddělení bilaterálních a multilaterálních programů /

Tel.: (+420) 221 850 504

E-mail: sabine.borovanska na dzs.cz <mailto:sabine.borovanska na dzs.cz>

*Dům zahraniční spolupráce *

Na Poříčí 1035/4   |   110 00 Praha 1

www.dzs.cz <http://www.dzs.cz/>**

**

DZS_elektronicky_podpis**


------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------
Tento e-mail je urcen pouze pro jeho adresata/adresaty.
Zprava muze obsahovat duverne informace, jejichz ochrana muze byt 
vyzadovana pravnimi predpisy. Zverejneni, kopirovani a distribuce teto 
zpravy je v tomto pripade zakazana.
Jestlize jste zpravu obdrzel(a) omylem, neprodlene informujte jejiho 
odesilatele a tuto zpravu, jeji prilohy a pripadne kopie vymazte.
Dum zahranicni spoluprace neodpovida za mozne skody zpusobene neuplnym 
prenosem, modifikaci nebo zpozdenim teto zpravy behem prenosu od 
odesilatele k adresatovi.
--------------------------------------------------------------------------
This e-mail message is intended only for the use of the intended 
recipient(s).
The information contained therein may be confidential or privileged, and 
its disclosure or reproduction is strictly prohibited.
If you are not the intended recipient, please return it immediately to 
its sender at the above address and destroy it.
Dum zahranicni spoluprace does not accept liability for any damage 
caused by incomplete transmission, possible modification or delay of 
this e-mail during the transmission from the sender to the recipient.
--------------------------------------------------------------------------


------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20190329/1d815bad/attachment-0001.html>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: [žádný popis není k dispozici]
Type: image/png
Size: 29340 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20190329/1d815bad/attachment-0001.png>


Další informace o konferenci ovzs-l