Mimořádná výzva Fondu pro podporu strategických partnerství v roce 2019

Pavlína Tejcová tejcova na dekanat.mff.cuni.cz
Čtvrtek Březen 21 13:28:02 CET 2019


Vážení,

dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení mimořádné výzvy*Fondu pro 
podporu strategických partnerství v roce 2019 – tzv. 2. vlny.*

Jedná se o výzvu mimořádnou, z dodatečně uvolněných finančních 
prostředků, které dle definice finančního zdroje umožňují podpořit 
*pouze aktivity spojené se vzdělávací činností. *Tato výzva se *týká 
všech aktivit Fondu strategického partnerství (FSP) s výjimkou projektů 
v rámci schématu Joint Seed Funding s Univerzitou Curych, společné výzvy 
uskupení CENTRAL a z režimu partnerství interní strategické hodnoty nově 
též byly vyjmuty Jagellonská Univerzita v Krakově, Univerzita Melbourne 
a Univerzita Peking. *

Aktuální informace týkající se výběrového řízení jsou uvedeny 
v přiložené Výzvě a Návrhu projektu (též 
na_https://www.csp.cuni.cz/CSP-15.html)_. Své *návrhy* *odsouhlasené 
vedoucím pracoviště a sekčním proděkanem*, *doručte prosím na adresu 
OVZS MFF UK do 23. 4. 2019.*

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.


S pozdravem a přáním příjemného dne,

-- 
Mgr. Pavlína Tejcová
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2

Upozornění:
Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e-mailová zpráva nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu k ničemu nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní odpovědnost Univerzity Karlovy. Obsahuje-li tento e-mail nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte při jeho dalším zpracování (zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR.

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20190321/678175a1/attachment-0001.html>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Výzva_FSP_2019_vlna2-1.pdf
Type: application/pdf
Size: 781230 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20190321/678175a1/attachment-0002.pdf>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Formulář_návrh_FSP_2019_vlna2-1.docx
Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Size: 26153 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20190321/678175a1/attachment-0001.bin>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Strategicka_partnerstvi_UK-1.pdf
Type: application/pdf
Size: 345654 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20190321/678175a1/attachment-0003.pdf>


Další informace o konferenci ovzs-l