VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-FRANCOUZSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2020-2021

Anděla Michálková michalkova na dekanat.mff.cuni.cz
Pondělí Březen 4 13:41:33 CET 2019


Vážení,

dovoluji si Vás informovat, že MŠMT vyhlásilo výzvu k podávání návrhů 
společných*česko-francouzských* projektů s dobou řešení 2020-2021.

Veškeré informace vč. formulářů najdete na stránkách:

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-francouzskych-7?lang=1&ref=m&source=email

Návrh projektu odevzdávejte v tištěné podobě na Oddělení pro vědu a 
zahraniční styky a v elektronické podobě zasílejte spolu s přílohami na 
adresu: *granty na dekanat.mff.cuni.cz*.

Návrh se odesílá datovou schránkou a odeslání zajistí OVZS.

Interní termín je stanoven na: *21. červen 2019*.

Povinnou přílohou je i formulář čestného prohlášení, který obsahuje 
název konkrétního projektu a musí být podepsán panem rektorem. Proto 
prosíme o *zaslání názvu projektu co nejdříve* (před interním termínem), 
abychom stihly zajistit podpis na rektorátu.

Návrh bude podepisovat pan děkan na základě plné moci (k návrhu přiloží 
plnou moc OVZS). Pro zajištění podpisu pana děkana je potřeba dodat 
souhlas vedoucího pracoviště a sekčního proděkana (svůj souhlas vyjádří 
podpisem na kopii titulní stránky návrhu projektu).


Anděla Michálková

-- 
Ing. Anděla Michálková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551220

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20190304/3acf019f/attachment.html>


Další informace o konferenci ovzs-l