přihlášky AIA_letní školy_Lotyšsko

Marie Zedníková zednikova na dekanat.mff.cuni.cz
Pondělí Únor 18 09:24:36 CET 2019


Dobrý den,

dovolujeme si Vás upozornit na *aktualizovanou nabídku stipendijních 
míst na základě mezinárodních smluv*.

Termín odevzdání přihlášek na *tematicky a oborově zaměřené letní školy* 
do *Lotyšska 
<https://www.dzs.cz/file/7371/LOTY%C5%A0SKO%20VR_AIA_%2018_aktualizov%C3%A1no%204.2.2019.pdf> 
*se posouvá na *1. března 2019*.

*Seznam letních škol 
<http://viaa.gov.lv/eng/scholarships_gov/latvian_scholarships/scholarships_for_summer_school/?tl_id=22802&tls_id=54841> 
(včetně kurzů v angličtině) obsahuje jazykové, kulturní a technické 
kurzy. Nabídka je určena pro studenty a VŠ učitele. *

*Uchazeči a uchazečky odevzdají *

● vyplněný a veřejnou vysokou školou nebo její součástí potvrzený 
formulář "Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia 
<https://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/53_mezinarodni_smlouvy-formular/>" 
;

● motivační dopis v českém jazyce,

● doklad o vykonaných zkouškách s uvedením celkového prospěchu

*na sídlo Akademické informační agenturu (AIA), Dům zahraniční 
spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 Praha 1 do 1.3.2019.

*S pozdravem a přáním hezkého dne,
Marie Zedníková*
*

-- 
Mgr. Marie Zedníková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2

Upozornění:
Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e-mailová zpráva nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu k ničemu nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní odpovědnost Univerzity Karlovy. Obsahuje-li tento e-mail nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte při jeho dalším zpracování (zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR.

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20190218/c52e905c/attachment.html>


Další informace o konferenci ovzs-l