Stipendia na základě mezinárodních smluv - aktuální výběrová řízení

Marie Zedníková zednikova na dekanat.mff.cuni.cz
Středa Leden 16 14:36:35 CET 2019


Dobrý den,

z pověření MŠMT ČR si Vás dovolujeme upozornit na aktualizovanou nabídku 
stipendijních míst na základě mezinárodních smluv.

*Polsko <https://www.dzs.cz/file/6819/POLSKO%20VR_AIA_2019-2020.pdf>* 
nabízí *80 měsíců studijních či výzkumných pobytů pro studenty BSP, MSP 
a DSP* a *30 měsíců studijních a výzkumných pobytů pro akademické 
pracovníky*. Termín odevzdání přihlášek je *22. ledna 2019*.

Zároveň Vás informujeme o vypsání dodatečného výběrového řízení na 
obsazení *5 míst na letní jazykové kurzy* v *Bulharsku 
<https://www.dzs.cz/file/7167/BULHARSKO_VR_AIA_18_aktualizovan%C3%BD.pdf> **pro 
studenty a učitele VŠ*. Termín odevzdání přihlášek je *31. ledna 2019*.

Obecné informace k výběrovým řízením na stipendijní pobyty na základě 
mezinárodních smluv naleznete zde: 
https://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/44_mezinarodni_smlouvy-vyberova-rizeni/. 


Zájemci doručí požadované dokumenty ve stanoveném termínu**do sídla 
Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na 
Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).

S pozdravem a přáním hezkého dne,
Marie Zedníková

Mgr. Marie Zedníková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2

Upozornění:
Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e-mailová zpráva nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu k ničemu nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní odpovědnost Univerzity Karlovy. Obsahuje-li tento e-mail nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte při jeho dalším zpracování (zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR.


------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20190116/772d9b36/attachment.html>


Další informace o konferenci ovzs-l