Výzva strategického uskupení CENTRAL 2019

Marie Zedníková zednikova na dekanat.mff.cuni.cz
Pátek Leden 11 13:46:41 CET 2019


Vážení,

dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení společné výzvy pětičlenného 
strategického uskupení CENTRAL pro rok 2019.

Strategické uskupení CENTRAL vzniklo v roce 2014 společnou deklarací 
pěti středoevropských univerzit - *Univerzity Karlovy, Humboldtovy 
Univerzity v Berlíně, Univerzity Vídeň, Univerzity Varšava a ELTE 
Univerzity v Budapešti*, a podporuje multilaterální spolupráci primárně 
v oblasti výuky, výzkumu a podpory vědeckého dorostu.

Jako jedna z mála strategických sítí podporovaných německou agenturou 
DAAD mohl CENTRAL zajistit financování svým projektům a aktivitám 
vzešlým z první celouniverzitní po dobu plných čtyř let.

Nyní, po úspěšném získání tzv. „follow-up“ financování od DAAD pro roky 
2019 a 2020, otevírá CENTRAL výzvu opět všem oborům a pracovištím svých 
členských univerzit.

Jedná se o *nabídku 10 až 13 workshopů mladých vědeckých skupin 
s minimální účastí tří členských univerzit*. Podmínky přihlášek 
shrnujeme níže a v příloze.


Typ aktivity:

	

2 třídenní workshopy pro týmy z min. tří členských univerzit

(dle finančních podmínek je vždy nutná účast týmu z Humboldtovy 
univerzity v Berlíně)

Složení týmu:

	

Vedoucí týmu: senior researcher (minimálně post-doktorand) plus max. 4 
mladí výzkumníci, doktorandi či studenti

Finanční dotace:

	

cestovné a pobytové náklady na 2 workshopy dle místa určení

plus

max. € 1.000/workshop na pronájem místnosti, propagační materiály, 
externí účastníky apod.

Termín a místo pro
podání přihlášek:

	

*8. února 2019 na Oddělení pro vědu a zahraniční styky MFF UK*

Kontaktní osoba:

	

Ing. Zuzana Hocková, vedoucí Centra strategických partnerství

zuzana.hockova na ruk.cuni.cz

V případě jakýchkoli dotazů jsou Vám k dispozici kolegyně z Centra 
strategických partnerství. Veškeré informace a kontakty naleznete na 
webu centra www.csp.cuni.cz.

S pozdravem a přáním hezkého dne,
Marie Zedníková

Mgr. Marie Zedníková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2

Upozornění:
Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e-mailová zpráva nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu k ničemu nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní odpovědnost Univerzity Karlovy. Obsahuje-li tento e-mail nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte při jeho dalším zpracování (zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR.


------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20190111/7d487f3d/attachment-0001.html>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: central_workshops-call-2019.pdf
Type: application/pdf
Size: 283150 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20190111/7d487f3d/attachment-0001.pdf>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: CENTRAL_Workshops-Call 2019 - Application Form.docx
Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Size: 2685443 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20190111/7d487f3d/attachment-0001.bin>


Další informace o konferenci ovzs-l