Akademická mobilita v rámci meziuniverzitních dohod pro rok 2019

Anděla Michálková michalkova na dekanat.mff.cuni.cz
Středa Září 26 11:02:11 CEST 2018


Vážení,

dovolujeme si Vás vyzvat k podávání žádostí ke krátkodobým výzkumným 
pobytům v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce v kalendářním roce 2019.

Seznam meziuniverzitních dohod a další informace naleznete na: 
www.cuni.cz/UK-1608.html

Mobility se mohou zúčastnit vědecko-pedagogičtí pracovníci, 
post-doktorandi (v řádném pracovním poměru s UK, nikoli externisté) a 
doktorandi.

*Upozorňuji na změněný formulář žádosti. **
***
Náležitosti žádosti:
1) Academic Visitor Application (viz příloha či www.cuni.cz/UK-225.html)
2) *Souhlas se zpracováním osobních údajů* (viz příloha či 
www.cuni.cz/UK-225.html)
2) Zvací dopis zahraničního partnera dokládající souhlas s účelem pobytu 
žadatele
3) Odůvodnění vícečetného pobytu (při žádostech o více než 2 výjezdy za 
rok do jedné země).

Žádost musí být schválena vedoucím pracoviště/katedry.

Žádosti doručte na OVZS ve trojím vyhotovení (2 originály pro RUK, 1 
kopie pro OVZS) a to nejpozději do *9.11.2017. *


Více informací a formulář přihlášky naleznete  na stránkách 
www.cuni.cz/UK-225.html


S pozdravem

Anděla Michálková
OVZS

-- 
Ing. Anděla Michálková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551220

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20180926/446af09c/attachment.html>


Další informace o konferenci ovzs-l