Soutěže na podporu společných výzkumných a vzdělávacích projektů se Spojeným ústavem jaderných výzkumů (SÚJV) v Dubně

Marie Zedníková zednikova na dekanat.mff.cuni.cz
Středa Září 19 13:35:24 CEST 2018


Vážení,

s pověřením pana děkana a předsedy Výboru pro koordinaci spolupráce ČR s 
SUJV Dubna, pana Ing. Dobeše, si Vás dovolujeme informovat, že 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo soutěže na 
podporu společných výzkumných a vzdělávacích projektů se Spojeným 
ústavem jaderných výzkumů (SÚJV) v Dubně – Granty zplnomocněného 
představitele vlády ČR v SÚJV a Projekty 3+3.

Texty výzev na podávání návrhů jsou zveřejněny na
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-zadosti-na-granty-zastupce-cr-ve-vyboru
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-zadosti-na-projekty-resene-ve-spolupraci-se

*Žádosti prosím odevzdejte do 26. 11. 2018 na Oddělení pro vědu a 
zahraniční styky MFF UK. Návrh projektu musí být schválen 
*(připodepsán)*vedoucím pracoviště a sekčním proděkanem.*

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

S pozdravem a přáním hezkého dne,
Marie Zedníková

-- 
Mgr. Marie Zedníková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2

Upozornění:
Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e-mailová zpráva nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu k ničemu nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní odpovědnost Univerzity Karlovy. Obsahuje-li tento e-mail nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte při jeho dalším zpracování (zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR.

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20180919/0bb5e0d9/attachment.html>


Další informace o konferenci ovzs-l