Expedice Neuron 2018!

Milada Menšíková mensikova na dekanat.mff.cuni.cz
Úterý Září 18 21:27:33 CEST 2018


Vážení,

dovoluji si vás informovat o vyhlášení dalšího ročníku projektu 
Nadačního fondu Neuron na podporu vědy Expedice Neuron.
Přihlásit se mohou jednotlivci i týmy s projekty vědeckých expedic. 
Odborná porota vybírá z přihlášených projektů vítěze, který získá 
finanční prémii až 1 000 000,-Kč na realizaci výzkumné expedice.

Přihlášený, musí být fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na 
území ČR. Tým může reprezentovat vždy pouze jedna fyzická osoba.

Fakulty se přihlašují samy (není organizováno RUK) a přijaty budou pouze 
žádosti, které budou podány do 30. září 2018 prostřednictvím webového 
rozhraní:

http://prihlaska.expediceneuron.cz/

Bližší informace naleznete zde: 
https://www.nfneuron.cz/cs/expedice-neuron/pravidla


S pozdravem a přáním hezkého dne

Milada Menšíková
-- 
Mgr. Milada Menšíková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551221Další informace o konferenci ovzs-l