Informační den INTER-EXCELLENCE 5. národní výzva INTER-EUREKA

Kristýna Gáliková galikova na dekanat.mff.cuni.cz
Pondělí Srpen 13 11:04:14 CEST 2018


Vážení,

MŠMT vyhlásilo *informační *den INTER-EXCELLENCE 5. národní výzvy 
INTER-EUREKA a to na *6. září 2018.*

Více informací naleznete na:

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/informacni-den-inter-excellence-5-narodni-vyzva-inter-eureka?lang=1&ref=m&source=email 
.


S pozdravem


Kristýna Gáliková

-- 
Bc. Kristýna Gáliková, DiS.
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Research and International Affairs Department
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3

Upozornění:

Není-li v této zprávě výslovně uvedeno jinak, má tato e-mailová zpráva nebo její přílohy pouze informativní charakter. Tato zpráva ani její přílohy v žádném ohledu Univerzitu Karlovu k ničemu nezavazují. Text této zprávy nebo jejích příloh není návrhem na uzavření smlouvy, ani přijetím případného návrhu na uzavření smlouvy, ani jiným právním jednáním směřujícím k uzavření jakékoliv smlouvy a nezakládá předsmluvní odpovědnost Univerzity Karlovy. Obsahuje-li tento e-mail nebo některá z jeho příloh osobní údaje, dbejte při jeho dalším zpracování (zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR.Disclaimer:

If not expressly stated otherwise, this e-mail message (including any attached files) is intended purely for informational purposes and does not represent a binding agreement on the part of Charles University. The text of this message and its attachments cannot be considered as a proposal to conclude a contract, nor the acceptance of a proposal to conclude a contract, nor any other legal act leading to concluding any contract; nor does it create any pre-contractual liability on the part of Charles University. If this e-mail or any of its attachments contains personal data, please be aware of data processing (particularly document management and archival policy) in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on GDPR.
121 16   Praha 2
Tel.: 951 551 229

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20180813/a8d63ce2/attachment.html>


Další informace o konferenci ovzs-l