Reminder-termín podání GAČR na OVZS - 4.4.2018!+INTERNÍ POKYNY

Milada Menšíková mensikova na dekanat.mff.cuni.cz
Středa Březen 28 01:41:03 CEST 2018


Vážení,

dovoluji si připomenout blížící se interní termín OVZS pro podání návrhů 
projektů GAČR s poč. řešení v r. 2019.
*Definitivní návrhy projektů *(pdf FINAL) vypracované v souladu se 
zadávací dokumentací (viz http://www.gacr.cz/) na formulářích webové 
aplikace GA ČR a vygenerované aplikací (bez příloh) jako soubor ve 
formátu PDF po zaškrtnutí volby „byla zkontrolována úplnost a správnost 
údajů“ a označené vodotiskem FINAL, s názvem obsahujícím znaky „_CZ_f.pdf“

*zasílejte nejpozději do 4. dubna 2018 výhradně na adresu:**
**
**granty na dekanat.mff.cuni.cz**
*
Zadávací dokumentace je k dispozici na: 
https://gacr.cz/zadavaci-dokumentace/

Zároveň si dovoluji pro navrhovatele/spolunavrhovatele přiložit přílohy:
*1) interní pokyny pro standardní/mezinárodní projekty**
**2) interní pokyny pro juniorské projekty*

Předem děkujeme za dodržení termínu i *za doručení první stránky návrhu 
v tištěné podobě s podpisem navrhovatele, stvrzujícím**pravdivost a 
správnost údajů uvedených v návrhu projektu *včetně údajů poskytnutých 
spolunavrhovateli*a s podpisy vedoucího pracoviště a**příslušného 
sekčního proděkana stvrzujícími souhlas s řešením projektu.

***

S pozdravem a přáním hezkého dne

Milada Menšíková
-- 
Mgr. Milada Menšíková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551221

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20180328/a7d84197/attachment-0001.html>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Interní pokyny-GAČR-2019-STD_MEZ.doc
Type: application/msword
Size: 51712 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20180328/a7d84197/attachment-0002.doc>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Interní pokyny-GAČR_2019-Junior.doc
Type: application/msword
Size: 61952 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20180328/a7d84197/attachment-0003.doc>


Další informace o konferenci ovzs-l