Výzva k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2019–2020

Anděla Michálková michalkova na dekanat.mff.cuni.cz
Čtvrtek Březen 15 10:24:03 CET 2018


Vážení,

dovolujeme si Vás upozornit na vyhlášení výzvy k podávání návrhů 
společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020
(program MOBILITY). Podrobné informace jsou dostupné z:

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-rakouskych-3?lang=1&ref=m&source=email

Konečný termín pro zaslání návrhu projektu na MŠMT je stanoven na 
31.5.2018.

Interní termín je stanoven na *24.5.2018*.

Návrh společného výzkumného projektu musí být předložen současně českou 
částí týmu jeho řešitelů v České republice a rakouskou částí týmu jeho 
řešitelů v Rakousku.

Návrh projektu se zasílá na MŠMT prostřednictvím datové schránky, 
odeslání zajistí Oddělení pro vědu a zahraniční styky. Formuláře návrhu 
vč. všech požadovaných příloh doručte v jednom výtisku v tištěné podobě 
(navíc s jednou kopií podpisové stránky, na které bude formou podpisu 
vyjádřen souhlas vedoucího pracoviště a sekčního proděkana s podáním 
projektu). Zároveň je potřeba všechny dokumenty zaslat v elektronické 
podobě na mail:

*granty na dekanat.mff.cuni.cz*.

Formulář čestného prohlášení je třeba nechat podepsat panem rektorem 
(zajistí oddělení OVZS) - pro jeho vyplnění je nutné znát *název 
projektu*, proto prosíme uchazeče o zaslání názvu*co nejdříve* na výše 
uvedenou mailovou adresu.

S pozdravem
Anděla Michálková

Ing. Anděla Michálková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 95 155 1220


------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20180315/3dfb5b38/attachment.html>


Další informace o konferenci ovzs-l