Podpora internacionalizace na Univerzitě Karlově - studentské výjezdy a letní školy - žádosti o podporu 1. 3. - 31. 3. 2018

Milada Menšíková mensikova na dekanat.mff.cuni.cz
Pátek Březen 2 14:22:44 CET 2018


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí

Studentům

Dovolujeme si vás informovat o nové aktivitě na UK dle nového opatření 
rektora č. 8/2018- *Podpora internacionalizace na Univerzitě Karlově*, v 
rámci níž je možné žádat o podporu organizace letních škol 
uskutečňovanými fakultami, dalšími součástmi či studentskými spolky, 
podporu zahraniční mobility studentů ve smyslu krátkodobých pobytů 
(letní školy, studentské konference a jednání, které se vztahují k 
internacionalizaci aktivit školy).

*Žádosti v akademickém roce 2017-2018 bude možné podávat od 1. 3. – 31. 
3. 2018.*

*Opatření rektora č. 8/2018 a společně s formuláři žádostí naleznete v 
přílohách.

**Upozorňujeme, že žádost o podporu podle čl. I písm. a) bodu i) může 
podat pouze fakulta, další součást univerzity nebo studentský spolek, 
je-li právnickou osobou a jeho činnosti se účastní studenti UK.**

**Žádost o podporu podle čl. I písm. a) bodu ii) může podat pouze 
student UK.*

*Žádosti zasílejte na adresu internacionalizace na cuni.cz do 31. 3. 2018*.
Podepsané žádosti je možné poslat buď naskenované nebo doručit přímo na 
rektorát do Odboru zahraničních vztahů.
**
Otázky týkající se této aktivity prosím směřujte na e-mail: 
*internacionalizace na cuni.cz <mailto:internacionalizace na cuni.cz>.*

S pozdravem a přáním hezkého dne

Milada Menšíková
-- 
Mgr. Milada Menšíková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551221


------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20180302/e8f4204c/attachment-0001.html>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: OR - 8-2018 - internacionalizace_finál.pdf
Type: application/pdf
Size: 295793 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20180302/e8f4204c/attachment-0001.pdf>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: OR - 8-2018 - PŘÍLOHA č. 1 - Formulář Popis projektu letní školy_finál.docx
Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Size: 22845 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20180302/e8f4204c/attachment-0002.bin>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: OR - 8-2018 - PŘÍLOHA č. 2 - Formulář Krátkodobá zahraniční mobilita studentů_finál.docx
Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Size: 23064 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20180302/e8f4204c/attachment-0003.bin>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: OR - 8-2018 - PŘÍLOHA č 3 - Vzor rozhodnutí stipendium - internacionalice.doc
Type: application/msword
Size: 39424 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20180302/e8f4204c/attachment-0001.doc>


Další informace o konferenci ovzs-l