Vyhlášení veřejných soutěží GA ČR s počátkem řešení v r. 2019

Milada Menšíková mensikova na dekanat.mff.cuni.cz
Úterý Únor 27 18:28:01 CET 2018


Vážení,

dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení veřejných soutěží *GA ČR pro 
projekty s počátkem řešení v r. 2019.*
Podrobné informace včetně Zadávací dokumentace i formuláře čestných 
prohlášení k prokázání způsobilosti pro standardní, mezinárodní i 
juniorské projekty naleznete v odkazech níže:

*STANDARDNÍ* viz: 
https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-standardni-projekty-2/

*MEZINÁRODNÍ* viz: 
https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-mezinarodni-projekty-2/

*JUNIORSKÉ* viz: 
https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-juniorske-projekty/

nebo později na hlavních stránkách GA ČR https://gacr.cz/  v záložce 
“Dokumenty“.


Soutěžní lhůta začíná 27. 2. 2018, návrhy projektů je možné podávat GA 
ČR do 11. 4. 2018.


*Definitivní návrhy projektů *(pdf FINAL) vypracované v souladu se 
zadávací dokumentací (viz http://www.gacr.cz/) na formulářích webové
aplikace GA ČR a vygenerované aplikací (bez příloh) jako soubor ve 
formátu PDF po zaškrtnutí volby „byla zkontrolována úplnost a správnost
údajů“ a označené vodotiskem FINAL, s názvem obsahujícím znaky „_CZ_f.pdf“

*zasílejte nejpozději do 4. dubna 2018 výhradně na adresu:**
**
**granty na dekanat.mff.cuni.cz**
*
*Zároveň je třeba, aby navrhovatel předal na oddělení pro vědu a 
zahr.**styky první stránku návrhu v tištěné podobě s jeho podpisem 
stvrzujícím**pravdivost a správnost údajů uvedených v návrhu projektu 
včetně údajů**poskytnutých spolunavrhovateli a s podpisy vedoucího 
pracoviště a**příslušného sekčního proděkana stvrzujícími souhlas s 
řešením projektu**na pracovišti a sekci a se spolufinancováním projektu, 
resp. mezd (je-li**to pro daný návrh aktuální), v případě jeho přijetí.*

*Pro návrhy *projektů, na kterých je*MFF UK spolunavrhovatelem 
*rovněž*platí,* že*finální verzi návrhu v el. podobě spoluřešitel zasílá 
na**
**adresu granty na dekanat.mff.cuni.cz a na OVZS *předává*první stránku 
návrhu* v tištěné podobě *s podpisem vedoucího pracoviště a sekčního 
proděkana**MFF nejpozději do 11. dubna 2018.*

Výše uvedené termíny jsou závazné.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Milada Menšíková
-- 
Mgr. Milada Menšíková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551221

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20180227/e6191dfa/attachment.html>


Další informace o konferenci ovzs-l