Vyhlášení třetího kola soutěže Primus!

Milada Menšíková mensikova na dekanat.mff.cuni.cz
Pátek Únor 16 14:17:23 CET 2018


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí

Vážení navrhovatelé projektů PRIMUS,

dovolujeme si Vás informovat o *Vyhlášení třetího kola soutěže Primus*, 
které se řídí /Zásadami schválenými Vědeckou radou UK/, obsaženy v 
*Opatření rektora č. 17/2017 <https://www.cuni.cz/UK-8121.html>* a 
novelizované *Opatřením rektora č. 5/2018 
<https://www.cuni.cz/UK-8841.html>*, a také /Vyhlášením třetího kola 
soutěže/ zveřejněném v *Opatření rektora č. 4/2018 
<https://www.cuni.cz/UK-8840.html>*.

Třetí ročník soutěže *Primus* bude zahájen již*1. března 2018* a 
projekty je možné podávat prostřednictvím aplikace Interní soutěže 
provozované v rámci Informačního systému UK na:
http://www.cuni.cz/UK-7545.html <https://www.cuni.cz/UK-7545.html> a to 
až do *16. dubna 2018 16:00 hod.!*

Zároveň  si Vás dovolujeme požádat o *zaslání návrhů vytisknutých z 
aplikace* před finalizací  s podpisy stvrzujícími *souhlas* (vzhledem ke 
spolufinancování projektu fakultou především s rozpočtem Vašeho 
návrhu)*vedoucího katedry a sekčního proděkana na OVZS nejpozději do 13. 
dubna 2018!*

Zároveň si dovolujeme upozornit, že v *Opatření rektora č. 4/2018 
<https://www.cuni.cz/UK-8840.html> čl. 1 odst. 3* je mylně uvedeno, že 
se /Navrhovatelé bez přístupu do/ /Informačního systému UK/ musejí 
zaregistrovat do 22. února 2018. Tato lhůta je prodloužena do *9. března 
2018*.

*Předem děkujeme za pochopení a spolupráci.*

S pozdravem a přáním hezkého dne

Milada Menšíková
-- 
Mgr. Milada Menšíková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551221

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20180216/f1ac444a/attachment.html>


Další informace o konferenci ovzs-l