Granty na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl.m. Prahy a Program Čistá energie Praha

Milada Menšíková mensikova na dekanat.mff.cuni.cz
Úterý Listopad 28 16:47:46 CET 2017


Vážení,

hl. město Praha vyhlásilo jako každoročně *granty na podporu projektů ke 
zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy*. Grantový program byl 
zveřejněn 1. 11. 2017 a žádosti budou přijímány v termínu *od 4. 12.* 
*_do 14. 12. 2017_*, viz info zde:
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/zivotni_prostredi_a_energetika/index.html

Podmínkou účasti v tomto grantovém programu je, že *“_jednotliví 
žadatelé_ mohou v rámci grantového programu, týkajícího se zlepšení 
stavu životního prostředí pro rok 2018 podat _maximálně čtyři různé 
žádosti o grant._  V případě podání většího počtu žádostí budou všechny 
vyřazeny z dalšího posuzování.”

*

Rektorát v této souvislosti obdržel informaci z Přírodovědecké fakulty, 
že jen v rámci této jedné fakulty se sešlo mnohem více než 4 žádosti o 
grant (tzn. už nyní se bude řešit, které žádosti za PřF UK poslat dál, 
které nikoli, aby nebyly ze soutěže vyřazeny dle výše uvedené podmínky 
všechny žádosti UK).

Navíc, v rámci soutěže je potřeba daným navrhovatelům zajistit kromě 
čestného prohlášení také*specifickou plnou moc *podepsanou rektorem, 
jejíž formulář i s čestným prohlášením pro info přikládám v příloze. 
Tato specifická plná moc, která půjde přes odbor vědy RUK, bude tedy 
rovněž kontrolou toho, kolik žádostí UK podává.

*Prosíme Vás, v případě, že se byste se za naši fakultu chystali podat 
do tohoto programu žádost o grant, o informování**OVZS obratem, abychom 
mohli informovat RUK.* RUK bude mít kontrolu nad počtem podaných žádostí 
a zaručí tak, že nebude překročen počet čtyř, tj. vyloučí tak možnost 
vyřazení UK coby žadatele z celé soutěže. Výběr žádostí za UK, které 
budou nakonec podány, se bude řešit na úrovni vedení UK.
Následně OVaV RUK zajistí příslušné plné moci a čestná prohlášení k 
podpisu pana rektora.

S poděkováním za spolupráci a přáním hezkého dne

Milada Menšíková
-- 
Mgr. Milada Menšíková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551221------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20171128/b4c08eee/attachment-0001.html>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: MHMP-granty-ZP-CP.doc
Type: application/msword
Size: 63488 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20171128/b4c08eee/attachment-0002.doc>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: MHMP-granty-ZP-PM.doc
Type: application/msword
Size: 65536 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20171128/b4c08eee/attachment-0003.doc>


Další informace o konferenci ovzs-l