Informace pro řešitelé projektů programu INTER-EXCELLENCE, podprogramů INTER-COST, INTER-ACTION, INTER-VECTOR, INTER-INFORM a INTER-TRANSFER řešených v roce 2017

Anděla Michálková michalkova na dekanat.mff.cuni.cz
Úterý Listopad 28 11:16:50 CET 2017


Vážení,

MŠMT provádí kontrolu a hodnocení projektů podle plánu hodnocení 
projektů v souladu s § 13 zákona č. 130/2002 Sb, dle Přílohy III ke 
smlouvě o poskytnutí účelové podpory a řešení projektu, výzkumu a 
vývoje. Pro účely kontroly má příjemce povinnost předložit poskytovateli 
ke schválení souhrnné vyúčtování o řešení projektu INTER-EXCELLENCE za 
rok 2017.

Souhrnné vyúčtování řešených projektů INTER-EXCELLENCE za rok 2017 je 
nutné podat nejpozději do *31. ledna 2018*. Vyplněný formulář lze 
odeslat pouze *jako datovou zprávu prostřednictvím datové schránky 
poskytovatele vidaawt s potřebnými údaji:*

- v datové zprávě musí být v poli „Věc“ vyplněno „*Identifikační kód 
projektu* (např.LTACH17xxx) – *souhrnné vyúčtování 2017*“

- v datové zprávě musí být v poli „K rukám“ vyplněno „*Odbor 33*“

*Formulář k vyplnění je k dispozici zde:
*

*http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/informace-pro-resitele-projektu-programu-inter-excellence
*

*
*Formulář doručte na OVZS v listinné podobě ve dvojím vyhotovení (na 
jednom zajistěte podpis vedoucí hospodářského oddělení Ing. D. Lankové) 
a též v elektronické podobě na: granty na dekanat.mff.cuni.cz.

Interní termín je stanoven na:***24.1.2018.*

Na MŠMT musí děkanem podepsaný formulář odeslat naše oddělení datovou 
schránkou do 31.1.2018.OVZS
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20171128/c60234f9/attachment.html>


Další informace o konferenci ovzs-l