Vyhlášení druhé veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-COST (LTC18)

Anděla Michálková michalkova na dekanat.mff.cuni.cz
Úterý Listopad 7 10:56:39 CET 2017


Vážení,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo "Druhou veřejnou 
soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu *INTER-COST (LTC18)"*. 
Soutěže se mohou zúčastnit pouze projekty, které jsou součástí některé 
ze schválených akcí Výborem vysokých představitelů COST (CSO) a mají 
ukončenou vnitrostátní proceduru vstupu do akce.

Návrhy do soutěže se podávají výhradně jako datová zpráva 
prostřednictvím datové schránky. Veškeré informace týkající se 
požadovaných dokumentů lze nalézt na stránkách MŠMT.

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-druhe-verejne-souteze-ve-vyzkumu-vyvoji-a

Interní termín pro podání projektu je stanoven na: *11. prosinec 2017*

Návrh projektu v tištěné podobě a všechny dokumenty vyžadující podpis 
děkana doručte do výše uvedeného termínu na Oddělení pro vědu a 
zahraniční styky a zároveň zašlete v elektronické podobě (návrh vč. 
všech příloh) na adresu:

granty na dekanat.mff.cuni.cz

K podpisu děkanem je potřeba zajistit souhlas vedoucího pracoviště a 
sekčního proděkana (na kopii podpisové strany projektu).

/OVZS/
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20171107/1f1df719/attachment.html>


Další informace o konferenci ovzs-l