Podpora mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů „Podpora ERC žadatelů“

Marcela Juriga juriga na dekanat.mff.cuni.cz
Úterý Březen 28 10:49:20 CEST 2017


Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Vššem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí

Dovolujeme si Vás informovat, žže Grantová agentura Gačr zveřejnila
Výzvu k podávání návrhů grantových projektů: Podpora mezinárodní 
spolupráce pro získávání ERC grantů „Podpora ERC žadatelů“.

Výzva k podávání návrhů projektů na podporu mezinárodní spolupráce pro 
získávání ERC grantů v základním výzkumu je vyhlašována po projednání s 
Evropskou výzkumnou radou (ERC). Poskytování podpory na projekty v rámci 
této skupiny grantových projektů probíhá od vyhlášení výzvy do roku 
2022. Výzva je tedy platná až do ukončení podpory.

Návrhy projektů GAČR přijímá a hodnotí průběžně.

Podpora ERC žadatelů je vědecký projekt v rámci něhož se řešitel 
připravuje na podání žádosti o ERC grant. Podat žádost o ERC grant je 
řešitel projektu "Podpora ERC žadatelů" POVINEN a to v nejbližší výzvě 
vyhlášené po ukončení projektu nebo nejpozději do 700 dní po ukončení 
řešení projektu. Do této lhůty se nezapočítává období strávené na 
mateřské/rodičovské dovolené.

Navrhovatelem grantového projektu „Podpora ERC žadatelů“ může být pouze 
řešitel alespoň jednou hodnoceného běžícího projektu ze skupiny 
grantových projektů „Juniorské granty“ nebo ukončeného projektu ze 
skupiny grantových projektů „Juniorské granty“, jehož poslední hodnocení 
provedené před podáním žádosti o grantový projekt „Podpora ERC žadatelů“ 
bylo hodnoceno jako splněno nebo vynikající.

Řešení projektu „Podpora ERC žadatelů“ se uskutečňuje na zahraničním 
pracovišti v němž po dobu v době řešení projektu působí Mentor 
(Principal Investigator ERC grantu). Předpokládaná délka řešení projektu 
na zahraničním pracovišti je stanovena v rozmezí 3 až 6 kalendářních měsíců.

Způsobilé náklady:
- jsou náklady a výdaje  řešitele, který musí mít po celou dobu trvání 
projektu pracovní poměr u příjemce(UK)
- maximální výše dotace činí 1500 EUR měsíčně

Součástí návrhu:
- písemný souhlas zahraničního pracoviště (Letter of Intent)
- písemný souhlas mentora
Podklady a informace nezbytné pro zpracování a podání návrhů projektů, 
jako např. podmínky způsobilosti uchazečů, požadavky na její prokázání a 
způsob hodnocení návrhů projektů, stejně jako ostatní podmínky této 
výzvy, jsou podrobněji popsány v Pravidlech na: 
ttps://gacr.cz/zadavaci-dokumentace/

Potřebné formuláře návrhu projektu jsou dostupné výhradně na 
internetových stránkách GA ČR na adrese: https://panel.gacr.cz/

V každém případe je třeba dát zprávu o podání návrhu na Oddělení pro
vědu a zahr. styky MFF.


S pozdravem
Marcela Juriga

-- 
Marcela Juriga M.A.
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551222
juriga na dekanat.mff.cuni.czDalší informace o konferenci ovzs-l