Fond mobility - jarní výzva 2017 - doplňující informace

Anděla Michálková michalkova na dekanat.mff.cuni.cz
Pondělí Březen 6 13:56:18 CET 2017


Vážení,

dovoluji si Vás informovat o novém způsobu podávání žádostí do Fondu 
mobility. Dle informací rektorátu je nový postup následující:

Dne 3. 3. 2017 ve 12:00 h byla zpřístupněna aplikace *IGA* (Interní 
soutěže) určena pro elektronickou evidenci žádostí o příspěvek z Fondu 
mobility.

Do aplikace se budou studenti i zaměstnanci přihlašovat prostřednictvím 
svého CASového účtu (osobní číslo a heslo) na stránkách 
https://veda.is.cuni.cz . V případě problémů s přihlášením je možné 
kontaktovat *Poradnu FoMo*. Link na poradnu se bude zobrazovat na 
přihlašovací stránce aplikace IGA. Při hlášení incidentu bude požadováno 
osobní číslo studenta/zaměstnance.

*_Postup pro jarní termín:_*

1.Student/zaměstnanec založí žádost (návrh) v IGA.

2.Student/zaměstnanec vytiskne žádost (návrh) v IGA (návrh musí být ve 
stavu _Odevzdaný_, což znamená, že data prošla kontrolou a po formální 
stránce by měla být v pořádku), přiloží požadované přílohy (vytištěné) a 
odevzdá na fakultě/součásti standardním způsobem.

3.Referent fakulty/součásti žádosti zkontroluje, vytiskne přehled pro 
fakultní schvalování a po interním odsouhlasení změní v IGA stav žádosti 
na jednu z možností:

a.Schválený fakultou

b.Schválený fakultou s výhradou

c.Neschválený fakultou

d.Vráceno

(v  V případě, že fakulta neprovádí vlastní kolo výběru a předává na RUK 
všechny žádosti, je nutné všechny žádosti označit za "Schválený fakultou")

4.Referent fakulty/součásti odešle schválené žádosti na Rektorát (Mgr. 
Dostálkové) standardním způsobem (v papírové podobě).

5.Rada Fondu mobility schválí/neschválí žádosti.

6.Referent RUK změní stav žádosti na jednu z možností:

a.Přijat

b.Nepřijat

c.Přijatý s úpravou rozpočtu

7.Referent RUK oznámí fakultě/součásti rozhodnutí.

8.Další zpracování na fakultě/součásti bude probíhat standardním způsobem.

9.Referent fakulty/součásti změní v IGA stav žádosti s ohledem na 
aktuální okolnosti na Vyplacený, případně Vyúčtovaný (finální stav).

Postup pro podzimní termín bude upřesněn s ohledem na plánované další 
rozšíření elektronizace žádostí, zejména v oblasti workflow a příloh. 
Své náměty můžete na ÚVT posílat prostřednictvím helpdeskové aplikace 
*Redmine* https://is.cuni.cz/redmine-isuk . Přihlásit se můžete pomocí 
svého CASového účtu.

Interní termín pro odevzdání přihlášek na OVZS zůstává stanoven na 
*23.3.2017*.

Prosím o vytištění formuláře žádosti ve dvojím vyhotovení, na jednom je 
potřeba mít podpis vedoucího pracoviště,  sekčního proděkana a správce 
zdroje pro dofinancování.

OVZS

-- 
Ing. Anděla Michálková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551220

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20170306/11e1f068/attachment.html>


Další informace o konferenci ovzs-l