Vyhlášení 2. národní výzvy podprogramu Inter-Eureka LTE217

Anděla Michálková michalkova na dekanat.mff.cuni.cz
Pondělí Únor 20 10:50:07 CET 2017


Vážení,

dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení 2. národní výzvy podprogramu 
Inter-Eureka LTE217 pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve 
výzkumu a vývoji EUREKA.

Návrhy projektů bude podepisovat pan děkan na základě plné moci.

Formulář Čestné prohlášení o způsobilosti uchazeče/dalšího účastníka
projektu k řešení projektu však musí podepisovat rektor, proto žádáme 
zájemce o účast v této výzvě, aby na OVZS dali zprávu o svém zájmu a 
zaslali nám název projektu co nejdříve, abychom mohli na rektorátu 
Čestné prohlášení včas zajistit.

Úplný návrh v tištěné podobě je třeba předat na OVZS k zajištění podpisu 
statutárního zástupce a odeslání předepsaným způsobem na MŠMT (v 
identické tištěné a el. verzi) nejpozději do:

28. března 2017.

Více informací o soutěži a všechny potřebné formuláře naleznete na 
stránkách MŠMT viz:

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-2-narodni-vyzvy-podprogramu-inter-eureka-lte217OVZSDalší informace o konferenci ovzs-l