Úprava Evidence služebních cest - SIS

Milada Menšíková mensikova na dekanat.mff.cuni.cz
Úterý Leden 17 11:25:29 CET 2017


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si vás informovat o úpravě, která byla realizována v modulu 
Evidence služebních cest (ESC),
který je součástí Studijního informačního systému UK (SIS). Úprava byla 
byla provedena v důsledku nedávné kontroly NKÚ.

Při zahraničních cestách je nutné po skončení cesty vyplnit v ESC 
formulář "Pobyt pracovníka v zahraničí", který obsahuje rubriku 
"Důležitá sdělení o cestě".

Modul ESC nově tuto rubriku automaticky předvyplňuje textem 
napovídajícím uživateli, jaké informace je, v závislosti na
účelu cesty, třeba do dané rubriky doplnit.

Níže uvádíme příklady, jak vypadá příslušná rubrika před a po správném 
doplnění pro každý ze čtyř účelů cesty specifikovaných v SIS. (Názvy 
přednášek nebo seminářů se uvádějí pouze v případě, že jde o vlastní 
přednášky nebo semináře pracovníka; pokud pracovník přednášku ani 
seminář nekonal, příslušnou rubriku nedoplňuje.)


1. pro účel cesty "konference" rubrika před doplněním obsahuje text:

,,Nahraďte tento text vlastním textem, který by měl obsahovat:
- Název konference
- Název přednášky, příp. posteru
- Případné další důležité informace´´

Příklad správného doplnění:

- Název konference: International Congress on Mathematical Modelling.
- Název přednášky: Mathematical Modelling Yesterday, Today, and Tomorrow.
- Případné další důležité informace: Plenární přednáška, pronesena dne 
10.2.2017.2. pro účel cesty "studijní, přednáškový" rubrika před doplněním 
obsahuje text:

,,Nahraďte tento text vlastním textem, který by měl obsahovat:
- Upřesnění přijímajícího pracoviště, případně jméno spolupracující osoby
- Název přednášky nebo semináře
- Téma vědecké spolupráce´´

Příklad správného doplnění:

- Upřesnění přijímajícího pracoviště, případně jméno spolupracující 
osoby: Dept. Comp. Sci., UCSB, Prof. Joseph Manasek.
- Název přednášky nebo semináře: Referát na téma Cloud-based backends na 
semináři Distributed systems.
- Téma vědecké spolupráce: Performance measuring.3. pro účel cesty "hostující profesor" rubrika před doplněním obsahuje text:

Nahraďte tento text vlastním textem, který by měl obsahovat:
- Upřesnění přijímajícího pracoviště
- Názevy přednášek a/nebo seminářů
- Téma vědecké spolupráce

Příklad správného doplnění:

- Upřesnění přijímajícího pracoviště: Dept. Astronomy, UA Barcelona.
- Název přednášek a/nebo seminářů: Série tří přednášek s názvem Black 
Holes.
- Téma vědecké spolupráce: Dokončení rukopisu společného članku s prof. 
Manuelem Lópezem Sanchezem s názvem Red dwarfs.4. pro účel cesty "jiný" rubrika před doplněním obsahuje text:

,,Nahraďte tento text vlastním textem, který by měl obsahovat:
- Stručný popis náplně a přínosu cesty´´.

Příklad správného doplnění:

- Stručný popis náplně a přínosu cesty: Během cesty byla navázána 
spolupráce s prof. Banachem a dr. Orliczem,
pracovníky katedry matematické analýzy Mech.-mat. fakulty Univ. I. 
Franka ve Lvově, na téma prostory funkcí.
Spolupráce bude dále rozvinuta během plánované návštěvy těchto 
pracovníků na MFF UK v roce 2017 s cílem připravit
společný projekt pro H2020.


S pozdravem a přáním hezkého dne

Milada Menšíková
-- 
Mgr. Milada Menšíková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551221
Další informace o konferenci ovzs-l