Dílčí a závěrečné zprávy za rok 2016

Milada Menšíková mensikova na dekanat.mff.cuni.cz
Pondělí Listopad 7 14:26:58 CET 2016Řešitelům projektů GA ČR

Sekčním proděkanům a vedoucím pracovišť na vědomí


Dovolujeme si Vám oznámit, že dílčí a závěrečné zprávy projektů GA ČR 
vygenerované z aplikace GAČR (GRIS) ve formátu pdf je třeba odeslat na
adresu

granty na dekanat.mff.cuni.cz

nejpozději  do níže uvedených termínů:


DÍLČÍ ZPRÁVY   do  10. ledna 2017

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY do 24. ledna 2017


Dílčí a závěrečná zpráva se vypracovává výhradně na formulářích, které 
jsou dostupné v aplikaci pro podání a správu grantových projektů na 
webové stránce http://www.gris.cz.

Náležitosti dílčích a závěrečných zpráv jsou uvedeny v příslušných 
zadávacích dokumentacích (ZD) a informacích dostupných z

http://www.gacr.cz/podani-dz/
a
http://www.gacr.cz/podani-zz/

Předem děkujeme za dodržení interních termínů OVZS.

S pozdravem,

Milada Menšíková
-- 
Mgr. Milada Menšíková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551221Další informace o konferenci ovzs-l