Akademická mobilita 2017

Anděla Michálková michalkova na dekanat.mff.cuni.cz
Středa Září 7 13:42:04 CEST 2016


Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí

Dovolujeme si Vás vyzvat k podávání pracovních programů ke krátkodobým
pobytům na zahraničních univerzitách v rámci meziuniverzitní spolupráce
v roce 2017.
Pracovní programy ve trojím vyhotovení  předkládejte laskavě
na OVZS nejpozději do 1. listopadu 2016. V návaznosti na požadavek 
obsažený ve vyhlášení (viz příloha) je nutné od letošního roku k žádosti 
přikládat i zvací dopis vědeckého partnera na straně přijímající univerzity.

Seznam meziuniverzitních dohod je dostupný na

http://www.cuni.cz/UK-225.html


Formuláře pracovních programů jsou k dispozici na
http://www.mff.cuni.cz/vnitro/formulare/#ovzs a rovněž jsou přiloženy k
této zprávě.

A. Michálková
OVZS------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Akademická_mobilita_2017_výzva_k_nominacím.pdf
Type: application/pdf
Size: 401394 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20160907/f18ede2c/attachment.pdf>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Arbeitsprogramm.doc
Type: application/msword
Size: 61952 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20160907/f18ede2c/attachment.doc>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Programme de sejour.doc
Type: application/msword
Size: 69632 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20160907/f18ede2c/attachment-0001.doc>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Working programme.doc
Type: application/msword
Size: 68096 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20160907/f18ede2c/attachment-0002.doc>


Další informace o konferenci ovzs-l