ad INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER-COST

Milena Stiborová stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Úterý Srpen 23 13:12:14 CEST 2016


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí

Dovolujeme si upozornit případné žadatele o podporu v rámci programu 
INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER-COST, že MŠMT stanovilo nejzazší 
termín na *zaslání přihlášek do akcí COST *9. září 2016 do 
23:00 hodin.<mailto:josef.janda na msmt.cz>


**

Projektový návrh v angličtině vyplněný ve formuláři COST *COST Action 
Form-2015.docx, (19,92 kB) <http://www.msmt.cz/file/36225_1_1/>* zašlete 
spolu s vyjádřením předsedy akce (u běžící akce) nebo koordinátora akce 
(u nově schválených akcí, kdy ještě neproběhlo zahajovací zasedání) 
k navrhovanému projektu (vzor dopisu viz *COST MC DRAFT Letter.docx, 
(20,76 kB) <http://www.msmt.cz/file/35128_1_1/>*


na adresu granty na dekanat.mff.cuni.cz, a to *nejpozději do 5. září 2016*.


Po  zajištění podpisu statutárního zástupce na formuláři budepřihláška  
v předepsané podobě a předepsaným způsobem odeslána na MŠMT.


Předpokládaný termín vyhlášení veřejné soutěže v podprogramu INTER-COST 
je 15. září 2016.


M. Stiborová.

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20160823/34fd6b86/attachment.html>


Další informace o konferenci ovzs-l