Veřejná soutěž TA ČR - program DELTA

Milena Stiborová stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Pondělí Květen 2 13:10:17 CEST 2016


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí


Dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení *3. veřejné soutěže programu 
DELTA*.  Více informací viz

https://tacr.cz/index.php/cz/novinky/753-vyhlaseni-3-verejne-souteze-programu-delta.html 


Uzávěrka přijímání návrhů projektů na TA ČR je*20. 7. 2016*.

Případné zájemce z MFF o účast v soutěži prosíme o podání informace o 
záměru zúčastnit se soutěže. Na základě  projeveného zájmu budou 
zajištěny potřebné dokumenty a stanoven termín předání *Potvrzení podání 
návrhu projektu do IS Patriot*  na OVZS k odeslání datovou schránkou.

M. Stiborová


------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20160502/e57943a0/attachment.html>


Další informace o konferenci ovzs-l