Výzva GA ČR k podání rakousko-českých návrhů projektů v základním výzkumu

Milena Stiborová stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Pátek Leden 15 15:30:21 CET 2016


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí

Dovolujeme si Vás upozornit na zveřejnění výzvy k podání 
rakousko-českých návrhů projektů v základním výzkumu - mezinárodní 
grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency („LA granty“).

Více informací viz 
https://gacr.cz/vyzva-k-podani-rakousko-ceskych-navrhu-projektu-v-zakladnim-vyzkumu-2016/

Společný návrh projektu popisující podrobně celý plánovaný výzkum 
za českou a rakouskou stranu je podáván k FWF nejpozději do *18. března 
2016*.

V ČR zasílá český účastník kopii navrhovaného projektu a formulář české 
části návrhu rozpočtu včetně dalších údajů potřebných pro evidenci 
projektu na GA ČR na e-mail
la.fwf(at)gacr.cz, a to rovněž nejpozději do 18. března 2016.

Případné zájemce z MFF žádáme, aby laskavě co nejdříve podali na OVZS 
zprávu o svém záměru zúčastnit se této výzvy.

M. Stiborová.
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20160115/00409de1/attachment.html>


Další informace o konferenci ovzs-l