Fond mobility UK - podzimní výzva

Milena Stiborová stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Pondělí Září 14 12:45:35 CEST 2015


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí

Studentům

V návaznosti na Opatření rektora č. 45/2014, ve kterém jsou
uvedeny priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze
(FM UK) pro rok 2015,  viz http://www.cuni.cz/UK-6584.html

vyhlašujeme podzimní termín pro podávání návrhů na podporu z FM UK.

Formuláře žádostí a další informace jsou k dispozici na
http://www.cuni.cz/UK-43.html


INTERNÍ TERMÍN pro předkládání žádostí na odd. pro vědu a zahr. styky
MFF je stanoven na 9. říjen 2015.

Žádosti se předkládají ve dvojím vyhotovení. Na jednom z nich je třeba
pro potřeby MFF uvést zdroj dofinancování plánovaných nákladů. Jedná-li
se o fakultní zdroj, je třeba, aby dofinancování stvrdil svým podpisem
na formuláři správce zdroje.


M. Stiborová.
Další informace o konferenci ovzs-l