Projekty spolupráce a stipendia pro VŠ pedagogy z prostředků programu AKTION ČR - Rakousko

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Pondělí Březen 17 14:02:07 CET 2014


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí

Dovolujeme si upozornit na možnost žádat o dotaci na projekty spolupráce 
s Rakouskem.

Do***15. dubna 2014*je možné podávat návrhy projektů spolupráce v rámci 
programu AKTION ČR – Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání*.
*Realizaci je možné započít od 1. července 2014.

Pokyny pro sestavení návrhů projektů na podporované aktivity včetně 
aktuální verze formuláře jsou k dispozici na:

http://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/pokyny-pro-projekty/ .

  Ke stejnému termínu je možné zasílat žádosti *VŠ pedagogů o 
jednoměsíční stipendia*:

http://www.dzs.cz/cz/aktion-ceska-republika-rakousko/pro-vs-pedagogy/ .


Návrhy v předepsané podobě je třeba předložit na OVZS k zajištění 
podpisu statutárního zástupce nejpozději do 8. dubna 2014.

M. Stiborová.
<mailto:aktion na dzs.cz>


------------------------------------------------------------------------


------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20140317/394214b8/attachment.html>


Další informace o konferenci ovzs-l