Akademická mobilita 2013

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Čtvrtek Červenec 19 09:28:44 CEST 2012


Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí


Dovolujeme si Vás vyzvat k podávání pracovních programů ke krátkodobým
pobytům na zahraničních univerzitách v rámci meziuniverzitní spolupráce
v roce 2013. Pracovní programy ve trojím vyhotovení předkládejte laskavě
na OVZS nejpozději do 29. října t.r.

Seznam meziuniverzitních dohod, formuláře pracovních programů a další 
informace jsou přístupné ze stránky

http://www.cuni.cz/UK-225.html


M. Stiborová.
Další informace o konferenci ovzs-l