Ćesko-slovenské projekty 2012-2013

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Středa Březen 2 10:12:53 CET 2011


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám a ústavům, sekčním proděkanům na vědomí

Dovolujeme si Vás upozornit na výzvu k podávání návrhů česko-slovenských 
výzkumných projektů s dobou řešení 2012 - 2013 v rámci aktivity "MOBILITY".
Detailní informace k podávání projektů jsou k dispozici na

http://www.msmt.cz/uploads/Odbor_32/MOBILITY_Slovensko_2012_2013.pdf

Návrhy z MFF je třeba předložit na OVZS k zajištění podpisu statutárního 
zástupce nejpozději do 26. dubna 2012.

M. Stiborová
Další informace o konferenci ovzs-l