Projekty spolupráce ČR-SRN

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Úterý Květen 11 12:22:48 CEST 2010


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí

Dovolujeme si Vás upozornit na vyhlášení programu vědeckých výměn v 
rámci společných projektů mezi Českou republikou a Spolkovou republikou 
Německo na léta 2011 – 2012.
Podrobné informace včetně formulářů a způsobu podání přihlášky jsou 
dostupné na

http://zho.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/data.avcr.cz/veda_a_vyzkum/zho/news_files/A-2010-02-24_ppp_daad.pdf

Konečný termín pro předání přihlášek na AV ČR je 31.07.2010, interní 
termín ppro předložení návrhů na OVZS k zajištění podpisu statutárního 
zástupce je stanoven na 26. 7. 2010.

M. Stiborová.


Další informace o konferenci ovzs-l