Veřejné soutěže GA ČR 2011 - připomenutí termínu

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Středa Duben 7 11:59:13 CEST 2010


Oddeleni pro vedu a zahranicni styky

Vsem katedram, ustavum, sekcnim prodekanum na vedomi


Navrhovatelum projektu GA CR 2011 pripominame, ze nejzazsi TERMIN pro
elektronicke postoupeni navrhu projektu na MFF predepsanym zpusobem (viz 
nize interni instrukce) je

PONDELI 12. DUBNA, do 9 HOD.

Nenechavejte, prosim, odeslani navrhu na posledni chvili!
Vzhledem k novemu zpusobu predavani projektu na GA CR je naprosto
nezbytne stanoveny termin dodrzet.

S pozdravem

Jaroslav Pokorny, prodekan.

===========================================================================


-------- Původní zpráva --------
Předmět: Vyhlášení veřejné soutěže GA ČR 2011 - INTERNI INSTRUKCE
Datum: Thu, 11 Mar 2010 10:21:30 +0100
Od: Milena Stiborova <stibor na dekanat.mff.cuni.cz>
Společnost: MFF UK
Komu: ovzs <ovzs-l na dekanat.mff.cuni.cz>
Diskusní skupina: ovzs

Oddeleni pro vedu a zahranicni styky

Vsem katedram, ustavum, sekcnim prodekanum

V navaznosti na nasi vcerejsi informaci o vyhlaseni verejnych soutezi GA
CR 2011 Vam zasilame instrukce ke zpusobu predkladani projektu na MFF:

Navrhy projektu se vyplnuji v on-line aplikaci GA CR pristupne z
http://www.gacr.cz/
a z teto aplikace konvertuji do formatu pdf podle navodu, ktery aplikace
obsahuje.

Instituce predklada navrhy svych navrhovatelu
VYHRADNE PROSTREDNICTVIM INFORMACNIHO SYSTEMU DATOVYCH SCHRANEK (ISDS).

Z tohoto duvodu je stanoven pro podavani navrhu projektu pracovniku z
MFF tento postup:

Navrhovatel z MFF zasle z aplikace vygenerovany soubor pdf NEJPOZDEJI do
pondeli 12. dubna 2010, 9 hod. na e-mailovou adresu

granty na dekanat.mff.cuni.cz

V subjektu zpravy odesilatel uvede registracni cislo projektu pridelene
aplikaci.

Zaroven navrhovatel preda na odd. pro vedu a zahr. styky jednu tistenou
verzi navrhu projektu opatrenou svym podpisem a podpisem vedouciho
pracoviste pro ucely evidence a archivace MFF. (Podpis vyjadruje souhlas
se skutecnostmi uvedenymi v odst. 4.1.7 zadavaci dokumentace, resp.
odst. 4.1.8. (u bilateralnich projektu) ci odst. 4.1.11. (u projektu
EUROCORES).

Po odsouhlaseni navrhu sekcnimi prodekany budou navrhy predany
predepsanou cestou na GA CR.

UPOZORNENI:
V navaznosti na novelu zakona 130 z cervence 2009 dochazi ke zmenam
oproti minulemu roku. Proto durazne upozornujeme zadatele o grant na
nutnost seznamit se dukladne se zadavaci dokumentaci. Zejmena
upozornujeme na odstavec 3.2.2.a., bod b) tykajici se osobnich nakladu.

Pripominame POVINNOST navrhovatelu z MFF narokovat naklady na povinne
zakonne odvody(zdravotni a socialni pojisteni) ve vysi 34% a pridel do
FKSP ve vysi 2%z planovanych mzdovych prostredku a rovnez doplnkove
(rezijni) naklady ve vysi 20% z castky pozadovane od GA CR na veskere
neinvesticni naklady.


M. Stiborova.

========================================================================

Oddeleni pro vedu a zahranicni styky

Vsem katedram, ustavum, sekcnim prodekanum

Dovolujeme si Vam oznamit, ze dnes byla prostrednictvim Obchodniho
vestniku vyhlasena verejna soutez na standardni, postdoktorske,
bilateralni a ESF projekty GA CR s pocatkem reseni v roce 2011.

Podklady a informace nezbytne pro zpracovani a podani navrhu
projektu jsou podrobne popsany v zadavaci dokumentaci, ktera bude
dostupna z adresy

http://www.gacr.cz/

Interni termin bude stanoven na 12. dubna 2010, 9 hod.
Fakultni instrukce k podavani navrhu projektu budou nasledovat.

M. Stiborova
















_______________________________________________
ovzs-l mailing list
ovzs-l na dekanat.mff.cuni.cz
https://lists.karlov.mff.cuni.cz/mailman/listinfo/ovzs-l






Další informace o konferenci ovzs-l