Žádosti o institucionální podporu na podporu účasti v mezinárodních projektech VaV

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Čtvrtek Květen 14 12:34:04 CEST 2009


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům

Dovolujeme si Vás upozornit, že šestá vlna žádostí o poskytnutí 
institucionální podpory na podporu účasti v projektech mezinárodní 
spolupráce ve výzkumu a vývoji bude ukončena k 15.9.2009, 14:30:00 hod. 
Do tohoto termínu je třeba dodat na MŠMT i předepsané podklady v 
listinné podobě. Připomínáme, že el. žádosti se podávají prostřednictvím 
el. aplikace e-PROJEKT viz http://www.msmt-vyzkum.cz/2008/RP/ePROJEKT/

M. Stiborová.
Další informace o konferenci ovzs-l