Projekty vědeckotechnické spolupráce ČR-Slovinsko

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Středa Duben 1 08:34:35 CEST 2009


Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům

Dovolujeme si Vás upozornit na výzvu MŠMT ČR k podávání návrhů projektů 
vědeckotechnické spolupráce se slovinskými pracovišti.
Podrobné instrukce včetně formulářů jsou k dispozici na

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzva-k-podavani-navrhu-projektu-1?ref=m&source=email&lred=1

Interní termín pro předložení návrhů na OVZS k podpisu statutárním 
zástupcem je stanoven na 23. června 2009.

M. Stiborová.


Další informace o konferenci ovzs-l