Veřejná soutěž MŠMT na programy OC, OK, OE, LA, ME

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Středa Červen 18 12:04:01 CEST 2008


Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Všem katedrám, ústavům a sekčním proděkanům

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

vyhlašuje veřejnou soutěž na řešení projektů programů na podporu 
mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji „COST“ (OC), „EUPRO“ (OK), 
„EUREKA“ (OE), „INGO“ (LA), „KONTAKT“ (ME) s počátkem řešení projektů v 
roce 2009.

Kompletní vytištěný návrh projektu vč. požadovaných příloh, který je 
žádostí uchazeče o poskytnutí podpory formou dotace na realizaci 
projektu, musí být předán v uzavřené obálce do podatelny poskytovatele v 
době soutěžní lhůty, tj. do 1. září 2008 do 14:00 hod. Návrh projektu 
musí být zároveň elektronicky odeslán v aplikaci ePROJEKT, a to rovněž 
nejpozději do uzávěrky přijímání návrhů, tj. do 1. září 2008 do 14:00 
hodin.

Nejzazší INTERNÍ TERMÍN pro předání návrhů (2 tištěné verze, 1x pro 
MŠMT, 1x pro evidenci MFF) k podpisu statutárním zástupcem MFF je 
stanoven na 25. srpen 2008.

M. Stiborová.Další informace o konferenci ovzs-l